image_pdfimage_print

Практикум “Речовини у складі виробів відповідно до Регламенту REACH”

У практикумі представлені вимоги Регламенту ЄС REACH, які виставляються для виробів та хімічних речовин у їх складі.

Питання щодо реєстрації речовин у складі виробів, нотифікації до ЕСНА щодо речовин у складі виробів, передачі інформації по ланцюгу постачання, накладених обмеження на використання речовин у складі виробів детально розглядаються у цій роботі.

Практикум по проходженню процедури авторизації для особливо небезпечних речовин, що експортуються в ЄС.

Деяка частина особливо небезпечних хімічних речовин, які становлять особливу загрозу та спричиняють неконтрольовані ризики, (речовини SVHC) буде назавжди виведена з рику ЄС. Такі речовини вносяться до Додатку XIV Регламенту ЄС REACH та для забезпечення плавного преходу промисловості на альтернативні речовини передбачається отримання тимчасового дозволу (авторизації) на їх певне використання, по завершенню якого вони будуть виведені з ринку.

У цьому практикумі детально розглядається процедура авторизації речовин відповідно до Регламенту ЄС REACH та надаються практичні рекомендації для успішного виконання вимог.

Практикум з ідентифікації і визначенню видів використання особливо небезпечних речовин (SVHC). Критерії присвоєння небезпечним хімічних речовин статусу особливо небезпечних (SVHC) і їх внесення в список речовин-кандидатів на проходження процедури авторизації.

У практикумі представлені особливості регулювання в ЄС небезпечних хімічних речовин, які становлять особливу загрозу та несуть неконтрольовані ризики- так званих речовин – SVHC (досл. – які викликають особливе занепокоєння).

Відповідно до Регламенту ЄС REACH такі речовини ідентифікуються, інвентаризуються, відслідковуються, та розглядаються для подальших регуляторних заходів, таких як обмеження використання або виведення з ринку назавжди.

У практикумі зазначені критерії визначення речовин як SVHC та процедури їх внесення в Candidate List.

Практикум з проведення оцінки ризиків використання хімічної речовини (сумішшю) і визначення заходів щодо мінімізації ризику (підготовка сценаріїв впливу хімічної речовини). Використання даних сценаріїв впливу споживачами хімічної продукції в ланцюгу поставок.

У практикумі детально наведені процеси оцінки безпечності хімічної речовини і документація результатів оцінки у формі сценаріїв впливу як частини паспортів безпечності.

Описується вся процедура від збору необхідної інформації до проведення триступеневої оцінки та формування сценарію. Окремо виділені процеси розрахунку показників DNEL та PNEC та використання ІТ-моделювання (Q)SAR, ECETOC Tra, EUSES.

Практикум з розробки сценаріїв впливу на основі звіту про хімічну безпеку CSR і на основі показників токсичності і фізико-хімічних властивостей речовини.

Практикум є практичним посібником для розробки сценарів впливу (ES) як частини паспортів безпечності (SDS) для хімічних речовин.

Передача інформації про безпечне поводження з речовиною у ЄС здійснюється за допомогою паспорта безпечності згідно з Регламентом REACH. Умови безпечного використання та заходи управління ризиками відповідно до конкретних видів використання описані у додатку до паспорта безпеки – сценаріях впливу. Читати повністю

Практикум з розробки резюме безпеки (GPS safety summary) як супровідної документації для учасників програми Responsible care. Порівняння з іншими супровідними документами щодо безпечного використання хімічної продукції.

У практикумі представлена Глобальна стратегія управління продукцією GPS та надані практичні рекомендлації щодо проведення оцінки ризику та розробки резюме безпечності продукції (Safety summary) компаніями Responcible care.

Супровід продукту (Керування продуктом, Product Stewardship, PS) – це одна з основ програми Responsible Care, що є ключовим механізмом в управлінні обігу хімічної продукції протягом усього життєвого циклу щодо забезпечення безпеки для здоров’я людини та навколишнього середовища. Читати повністю

Практикум з виконання вимог нормативно-правових актів України у сфері регулювання обігу хімічної продукції.

У цьому практикумі представлена система національного регулювання обігу хімічної продукції в Україні, як загальне вище законодавство (Закони України) так і підзаконні акти, які регулють той чи інший хімічний сектор економіки.

У практикумі розглядаються адміністративні та практичні процеси, такі як: державна регламентація і реєстрація небезпечних факторів, пестицидів і агрохімікатів, визначення ГДК, ліцензування господарської діяльності, класифікація небезпеки та маркування, а також стан імплементації основних міжнародних правових документів у сфері регулювання виробництва і обороту небезпечних хімічних речовин в Україні у 2015 році.

Практикум з проведення класифікації та маркування хімічних речовин та сумішей відповідно до Регламенту CLP. Практичні рекомендації та приклади класифікації сумішевої продукції. Практична робота з реєстром класифікації та маркування хімічних речовин на ринку ЄС.

Цей практикум є практичним посібником для спеціалістів у сфері хімічної безпеки та сертифікації підприємств та організацій, а також інших заінтересованих сторін для використання під час здійснення класифікацій небезпеки речовин та сумішей, нанесення відповідного попереджувального маркування у випадку визначення продукції як небезпечної відповідно до Регламенту ЄС CLP. Читати повністю

Практикум по секторальним Регламентам ЄС, що регулють обіг певних видів хімічної продукції: BPR, FPR, DetR ,CPR.

У цьому практикумі представлені основні процедури та вимоги секторального законодавства ЄС, що регулює той чи інший вид хімічної та дотичної нехарчової продукції, Читати повністю