Практикум з ідентифікації і визначенню видів використання особливо небезпечних речовин (SVHC). Критерії присвоєння небезпечним хімічних речовин статусу особливо небезпечних (SVHC) і їх внесення в список речовин-кандидатів на проходження процедури авторизації.

1.Визначення особливо небезпечної речовини SVHC.
1.1. Визначення згідно з Регламентом № 1907/2006 REACH.
1.2. Аналоги поняття SVHC-речовина згідно з різними світовими правилами і законодавчим нормам.
1.3. Бази даних або списки особливо небезпечних речовин.
2.Ідентіфікація речовини як особливо небезпечного, внесення його в Candidate List.
2.1. Процедура внесення речовини в Candidate List.
2.2. Критерії віднесення речовини до категорії особливо небезпечних.
2.2. Пошук інформації по базі ЕСНА щодо особливо небезпечних речовин.
2.3. Candidate List 2013 – 151 особливо небезпечних речовини.
3. Розширення Списку особливо небезпечних речовин.
3.1. Оперативний план ідентифікації всіх SVHC речовин до 2020 року.
3.2. Реєстр про наміри зміни класифікації та віднесення до категорії SVHC.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з проведення оцінки ризиків використання хімічної речовини (сумішшю) і визначення заходів щодо мінімізації ризику (підготовка сценаріїв впливу хімічної речовини). Використання даних сценаріїв впливу споживачами хімічної продукції в ланцюгу поставок.

Зміст
Вступ
1. Збір необхідної інформації
1.1. Інформаційні вимоги відповідно до REACH
1.2. Джерела інформації
1.3. Оцінка валідності інформації
1.4. Адаптація вихідної інформації
1.5. Кількісні взаємозв’язку структура-активність (Q) SARs
2. Проведення оцінки небезпеки
2.1. Вибір вихідних показників
2.1.1 Фізико-хімічні властивості
2.1.2 Токсикологічні показники
2.1.3 Екотоксикологічні показники.
2.2. Модифікація вихідних показників
2.3. Вибір коефіцієнтів оцінки AF
2.4. Обчислення показників DNEL / DMEL
2.5. Обчислення показників PNEC
3. Проведення оцінки впливу
4. Характеристика ризиків
4.1. Характеристика ризиків згідно фізико-хімічних властивостей.
4.2. Характеристика ризиків для здоров’я людини
4.3. Характеристика ризиків для навколишнього середовища
4.4. ECETOC Tra
5. Розробка сценарію впливу
5.1. Розробка сценаріїв впливу

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з розробки сценаріїв впливу на основі звіту про хімічну безпеку CSR і на основі показників токсичності і фізико-хімічних властивостей речовини.

Зміст

1. Вступ
2. Форми сценаріїв впливу
2.1 Базова інформація
2.2 Перелік дескрипторів
2.3 Форма 1: Сценарій використання речовини робочими на підприємстві
2.4 Форма 2: Сценарій громадського і професійного використання речовини споживачами
2.5 Форма 3: Сценарій використання речовини в складі виробу або напівфабрикату робочими
2.6 Форма 4: Сценарій використання речовини в складі виробу або напівфабрикату споживачами
3. Розширений паспорт безпеки
4. Сценарій впливу для передачі інформації по ланцюгу поставок
5. Складання сценарію впливу на основі CSR
6. Складання сценаріїв впливу на основі внутрішніх властивостей речовини або суміші

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з розробки резюме безпеки (GPS safety summary) як супровідної документації для учасників програми Responsible care. Порівняння з іншими супровідними документами щодо безпечного використання хімічної продукції.

1. Вступ
1.1 Глобальна стратегія управління продукцією GPS
1.1.1. Крок 1. Складання списку речовин, для яких слід проводити оцінку ризиків і складати резюме безпеки.
1.1.2. Крок 2. Збір доступної інформації щодо небезпеки і впливу речовин з внутрішніх і зовнішніх джерел.
1.1.3. Крок 3. Пріоритизація
2. Оцінка ризику згідно керівним принципам GPS
3. Складання резюме безпеки.
3.1 Загальна форма GPS Safety Summary (з поясненнями)

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з виконання вимог нормативно-правових актів України у сфері регулювання обігу хімічної продукції.

Зміст
1. Загальне національне законодавство в сфері регулювання обігу хімічних речовин
1.1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
1.2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
1.3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
1.4. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»
1.5. Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
1.6. Концепція підвищення рівня хімічної безпеки
2. Спеціальне національне законодавство в сфері регулювання обігу хімічних речовин
2.1. Гігієнічна регламентація та реєстрація небезпечних факторів
2.1.1. Гігієнічна регламентація небезпечних факторів
2.1.2. Ідентифікація небезпечних факторів
2.1.3. Визначення ГДК
2.2. Державна регламентація і реєстрація пестицидів і агрохімікатів
2.3. Ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та обігом хімічних речовин
2.4. Класифікація небезпеки та маркування хімічної продукції
2.5. Інформування споживачів про небезпечні властивості хімічної продукції
3. Стан імплементації основних міжнародних правових документів у сфері регулювання виробництва і обороту небезпечних хімічних речовин в Україні

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум по проведению классификации и маркировки химических веществ и смесей в соответствии с актуальным Регламентом CLP. Практические рекомендации и примеры классификации смесевой продукции. Практическая работа с реестром классификации и маркировки химических веществ на рынке ЕС.

Оглавление
1. Базовая характеристика и принципы GHS.
1.1. Законодательная, нормативно-правовая и методологическая база в сфере классификации и маркировки химических веществ.
1.2 Система GHS. Особенности. Структура
1.3 Внедрение системы СГС в мире
1.4 Внедрение системы СГС в Украине
2. Общие принципы и сфера действия Регламента CLP.
2.1 Общие правила и обязательства.
2.1.1. Роль и обязанности промышленности и других участников в контексте Регламента CLP
2.1.2. Общие обязательства участников цепи поставок
2.2 Правила CLP для определенных участников цепи поставок
2.2.1. Обязательства предприятий, осуществляющих фасовку вещества (смеси)
2.2.2. Обязательства реимпортера вещества (смеси)
2.2.3. Обязательства дистрибьютора вещества (смеси)
2.2.4. Обязательства предприятий, осуществляющих рециклинг веществ
2.2.5. Обязательства для веществ (смесей), которые находятся под таможенным наблюдением
2.2.6. Правила для промежуточных изолированных веществ
2.2.7. Отходы и Регламент CLP
2.2.8. Косметическая продукция и Регламент CLP
2.2.9. Паспорт безопасности
2.3 Классификация опасности.
2.4 Химическая продукция, которая подлежит оценке опасности и классификации.
2.5 Требуемая информация для проведения классификации.
2.6 Методы тестирования, применяемые для оценки опасности веществ и смесей в рамках Регламента CLP.
2.7 Влияние примесей, добавок или отдельных составляющих на классификацию вещества.
2.8 М-факторы и специфические лимиты концентрации.
2.9 Самостоятельная классификация, гармонизированная классификация и список гармонизированных классификаций.
2.10 Обновление классификации.
2.11 Переходные положения Регламента CLP.
2.12 Взаимодействие Регламента CLP с другими законодательными актами ЕС.
2.12.1. REACH
2.12.2. BPR
2.12.3. TDG
3. Критерии классификации по классам опасности и маркировка.
3.1 Физические опасности.
3.2.1 Взрывчатая химическая продукция
3.1.2 Легковоспламеняющиеся газы, в том числе химически неустойчивые.
3.1.3 Легковоспламеняющиеся аэрозоли и аэрозоли
3.1.4 Окисляющие газы
3.1.5 Газы под давлением
3.1.6 Легковоспламеняющиеся жидкости
3.1.7 Легковоспламеняющиеся твердые вещества
3.1.8 Самореактивные вещества
3.1.9 Пирофорные жидкости
3.1.10 Пирофорные твердые вещества
3.1.11 Самонагревающиеся вещества и смеси
3.1.12 Вещества и смеси выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой
3.1.13 Окисляющие жидкости
3.1.14 Окисляющие твердые вещества
3.1.15 Органические пероксиды
3.1.16 Вещества и смеси вызывающие коррозию металлов
3.2 Опасности для здоровья человека и окружающей среды.
3.2.1 Острая токсичность
3.2.2 Раздражение/поражение кожи
3.2.3 Серьезное повреждение/раздражение глаз
3.2.4 Респираторная или кожная сенсибилизация
3.2.5 Мутагенность зародышевых клеток
3.2.6 Канцерогенность
3.2.7 Токсичность для репродуктивной системы
3.2.8 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии STOT-SE
3.2.9 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при хроническом воздействии
3.2.10 Токсичность при аспирации
3.2.11 Токсичность для водной среды
3.2.12 Вещества и смеси, разрушающие озоновый слой
4. Маркировка.
4.1 Требования к нанесению предупредительной маркировки.
4.2 Кто должен производить маркировку?
4.3 Как нужно производить маркировку?
4.4 Какая информация должна присутствовать на этикетке?
4.5 Размеры и внешний вид элементов маркировки.
4.6 Исключения из правил маркировки.
4.7 Идентификаторы продукции
4.8 Пиктограммы, сигнализирующие об опасности.
4.9 Пиктограммы DSD DPD и CLP.
4.10 Сигнальное слово.
4.11 Обозначение опасности
4.12 Предостережения (предупреждения) об опасности.
4.13 Дополнительная информация для маркировки.
4.14 Маркировка опасных веществ, которые входят в состав смесей.
4.15 Пример маркировки в соответствии с Регламентом CLP.
4.16 Параллельное использование маркировки согласно Регламенту CLP и Директивам 67/548/EC и 1999/45/EC.
5. Уведомление для реестра C&L.
5.1 Обязанности по подаче уведомления для реестра C &L.
5.2 Сроки и процедура подачи уведомления.
5.3 Инструкция по разработке уведомления в IUCLID или непосредственно в системе REACH-IT и его подаче в ЕСНА.
5.3.1 Подготовка файла досье в IUCLID
5.3.2 Секция 1.1. Identification
5.3.3 Секция 1.2. Composition
5.3.4 Секция 1.3. Identifiers
5.3.5 Секция 1.4. Analytical information
5.3.6 Секция 2.1. GHS
5.3.7 Раздел классификации (Classification)
5.3.8 Лимит концентрации
5.3.9 Маркировка (Labelling)
5.3.10 Добавление прикреплений к досье
5.3.11 Экспорт досье-уведомление CLP
5.3.12 Подача уведомления, созданного в IUCLID через систему REACH-IT
5.3.13 Подача уведомления CLP непосредственно через систему REACH-IT
6. Классификация смесей.
6.1 Принципы классификации смесей.
6.2 Классификация по физическим опасностям.
6.2.1 Взрывчатая химическая продукция
6.2.2 Воспламеняющиеся газы, в том числе химически неустойчивые.
6.2.3 Легковоспламеняющиеся аэрозоли и аэрозоли
6.2.4 Окисляющие газы
6.2.5 Газы под давлением
6.2.6 Легковоспламеняющиеся жидкости
6.2.7 Легковоспламеняющиеся твердые вещества
6.2.8 Самореактивные вещества
6.2.9 Пирофорные жидкости
6.2.10 Пирофорные твердые вещества
6.2.11 Самонагревающиеся вещества и смеси
6.2.12 Вещества и смеси выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой
6.2.13 Окисляющие жидкости
6.2.14 Окисляющие твердые вещества
6.2.15 Органические пероксиды
6.2.16 Вещества и смеси вызывающие коррозию металлов
6.3 Классификация по опасностям для здоровья человека и окружающей среды.
6.3.1 Острая токсичность
6.3.2 Раздражение/поражение кожи
6.3.3 Серьезное повреждение/раздражение глаз
6.3.4 Респираторная или кожная сенсибилизация
6.3.5 Мутагенность зародышевых клеток
6.3.6 Канцерогенность
6.3.7 Токсичность для репродуктивной системы
6.3.8 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии
6.3.9 Избирательная токсичность на органы-мишени и/или системы при хроническом воздействии
6.3.10 Токсичность при аспирации
6.3.11 Токсичность для водной среды
6.3.12 Вещества и смеси, разрушающие озоновый слой
6.4 Классификация смеси из смесей.
7. Реестр C&L.
7.1 Роль реестра.
7.2 Работа с реестром.
8. Регламент CLP и транспортное законодательство ЕС

По вопросам приобретения данной разработки ГП “Черкасский НИИТЕХИМ” обращайтесь:
Тел.: (0472)36-03-26,  0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net , reach_cherkassy@mail.com
Практикум по секторальным Регламентам ЕС, регулирующих обращение определенных видов химической продукции: Регламент BPR (EС) 528/2012 (биоциды), Регламент (ЕС) 2003/2003 (удобрения), Регламент (EC) No 648/2004 (моющие средства) , Регламент (ЕС) 305/2011 (строительная продукция).

Оглавление:

Регламент BPR (EС) 528/2012
1.1.      Сфера действия и опредлеления
1.2.      Авторизация биоцидной продукции
1.3.      Одобрение активных веществ

Регламент (ЕС) 2003/2003
2.1       Сфера действия и определения
2.2       Соответствие удобрений ЕС
2.3       Маркировка удобрений ЕС
2.1       Обязательная идентификация должна включать:
2.2       Необязательная идентификация может включать:
2.4       Приложения Регламента 2003/2003
Приложение 1 – перечень типов удобрений ЕС
Приложение 2 – допустимые отклонения
Приложение 3 – Технические положения для удобрений из нитрата аммония с высоким содержанием азота
Приложение 4 – Методы взятия образцов и анализа
2.5       Перспективы внесения изменений в Регламент

Регламент (EC) 648/2004
3.1       Сфера действия и определения
3.2       Размещение на рынке
3.3       Обязательная сопроводительная и техническая документация, маркировка продукции.

Регламент (ЕС) 305/2011
4.1       Определения и сфера действия
4.2       Обязанности экономических операторов
4.3       Гармонизированные стандарты
4.4       Европейское техническое подтверждение пригодности
4.5       Декларация характеристик качества
4.6       Маркировка СЕ

По вопросам приобретения данной разработки ГП “Черкасский НИИТЕХИМ” обращайтесь:

Тел.: (0472)36-03-26, 0472 36-10-96

e-mail: niitehim-office@uch.net , reach_cherkassy@mail.com