image_pdfimage_print

Практикум «Проведення оцінки впливу хімічної речовини з використанням даних вимірювання або принципів моделювання при проведенні оцінки хімічної безпеки»

В даному практикумі висвітлені процедури оцінки передбачуваного або реального впливу хімічної речовини як одного з невід’ємних процесів при проведенні оцінки хімічної безпеки. Читати повністю

Практикум «Розробка та оновлення технічного досьє для цілей реєстрації хімічних речовин не-ЄС виробником відповідно до вимог Регламенту REACH в програмному забезпеченні IUCLID 6»

Починаючи з 21 червня 2016 року Європейське хімічне агентство приймає заявки на реєстрацію хімічних речовин, які створені тільки в ПО IUCLID 6 або безпосередньо в системі REACH-IT.

IUCLID зазнав ряд серйозних змін внаслідок постійної діяльності ЕСНА в напрямку поліпшень правозастосування Регламенту REACH. В практикумі будуть дані чіткі роз’яснення по роботі в середовищі IUCLID 6, правильного заповнення полів технічного досьє для розробки валидного досьє, яке пройде перевірку в системі REACH-IT. Читати повністю

Практикум «Правила і процедури проведення інспектування українських підприємств хімічної промисловості національними компетентними органами. Права і обов’язки компетентних органів і економічних операторів. Передумови успішного проходження інспектування. »

Даний практикум розроблений для хімічних підприємств, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, які здійснюють виробництво або реалізацію різної хімічної продукціі.

В практикумі освітлені процедури проведення державного нагляду хімічних компаній і продукції, що надається на ринку або виробляється, з метою гарантування безпеки для здоров’я людини і довкілля, а також запобігання надзвичайних сітуацій. В практикумі не розглядаються передумови і процедури державного нагляду за фінансовими операціями компаній, формальною організацією їх діяльності і т.д. Читати повністю

Практикум “Європейські критерії приоритизации особливо небезпечних речовин (SVHC) для їх внесення до Додатку XIV (Список речовин, які підлягають авторизації)».

Речовини з певними небезпечними властивостями, які завдають особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу, згідно з новими світовими тенденціями (зокрема – європейській) розглядаються окремо, досліджуються глибше, і часто для таких речовин накладаються обмеження або заборони для деяких, або для всіх видів використання.

Внаслідок того, що систематично проводяться поглиблені дослідження небезпечних властивостей, такі речовини можуть бути виявлені серед раніше порівняно безпечних речовин, і в подальшому – регламентовані. Метою такої регламентації і накладення обмежень є належний контроль ризиків, пов’язаних з використанням таких речовин, а також повне виведення таких речовин з ринку ЄС з перехідними строками, але для використання перехідних положень такиз заборон необхідно проходити процедуру авторизації (надання тимчасового дозволу використання). Читати повністю

Практикум «Небезпечні хімічні речовини, суміші та вироби, що їх містять. Існуючі і прогнозовані обмеження використання в розрізі країн. Практичні рекомендації для національних експортерів»

Речовини з певними небезпечними властивостями, які завдають особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу, згідно з новими світовими тенденціями розглядаються окремо, досліджуються глибше, і часто для таких речовин накладаються обмеження або заборони для деяких, або для всіх видів використання. Внаслідок систематичних досліджень такі речовини можуть бути виявлені серед раніше порівняно безпечних речовин, і в подальшому – регламентовані. Метою такої регламентації і накладення обмежень є належний контроль ризиків, пов’язаних з використанням цих речовин. Читати повністю

Керівництво «Практична «абетка» європейського хімічного законодавства для національних експортерів»

У цій розробці представлені всі важливі визначення, розшифровані абревіатури для полегшення розуміння процесів та читання “хімічного” законодавства ЄС. Читати повністю

Практикум з розробки паспорта безпечності для речовини або суміші відповідно до Регламенту №1907/2006 (REACH) і ДСТУ ГОСТ 30333: 2009.

Даний практикум розроблений на основі вимог до Паспорту безпеки (SDS, еSDS), викладених у наступних офіційних документах: Читати повністю

Практикум з пошуку і використання вихідних даних (науково-технічна, технологічна, токсикологічна, екотоксикологічних і ін. Інформація) для розробки реєстраційних досьє, паспортів безпеки SDS / eSDS та інших документів для оцінки речовини (суміші). Аналіз інформативності, достовірності і доступності світових і національних баз даних

Зміст
1. Загальні підходи до пошуку і використання інформації про безпеку хімічної продукції при розробці  sds, формуванні досьє по оцінці хімічної безпеки речовин
1.1. Система  GHS і її вимоги
1.2. Паспорт безпечності / SDS
1.3. Маркування хімічних речовин
1.4. Інформація про обмеження хімікатів відповідно до Регламенту REACH
1.5. Показники DNEL або PNEC (Регламент REACH)
1.6. Деяка інформація про структуруванні Практикуму і рекомендації по його використанню
2. Кумулятивні інформаційні бази даних про хімічні речовини
2.1. Інформаційна база «The Global Portal to Information on Chemical Substances» (eChemPortal)
2.2. база RiskIE
Читати повністю

Практикум “Речовини у складі виробів відповідно до Регламенту REACH”

Зміст
1.Терміни і визначення
1.1. Визначення та ідентифікація виробів згідно з Регламентом REACH
1.2. Інші основні терміни та визначення, що стосуються проблеми «речовини в складі виробів і Регламент REACH»
Читати повністю

Практикум по проходженню процедури авторизації для особливо небезпечних речовин, що експортуються в ЄС.

Зміст
1 Загальні відомості про процедуру авторизації
1.1 Речовини, включені в Додаток XIV
1.2 Заявка на авторизацію
1.3 Інформаційні вимоги до заявки на авторизацію.
1.4 Процеси обробки заявки і отримання авторизації.
1.4.1 Отримання заявки на авторизацію і складання проекту висновку.
1.4.2 Обговорення проекту висновку із заявником і формування Остаточного висновку Комітетами.
1.4.3 Формування рішення Комісії про видачу дозволу.
Читати повністю