Практикум «Проведення оцінки впливу хімічної речовини з використанням даних вимірювання або принципів моделювання при проведенні оцінки хімічної безпеки»

В даному практикумі висвітлені процедури оцінки передбачуваного або реального впливу хімічної речовини як одного з невід’ємних процесів при проведенні оцінки хімічної безпеки.

Зміст:
1. Введення
2. Принципи розробки сценарію впливу та вибору умов використання
3. Визначення оціночних рівнів впливу з використанням методів моделювання або вимірювань
4. Оцінка впливу на робочому місці
4.1. Види та шляхи впливу на професійних робочих
4.2. Підготовка та вибір стратегії проведення оцінки
4.3. Визначення вихідних даних
4.4. Процедура оцінки впливу
4.4.1. Використання даних вимірювань
4.4.2. Використання моделей оцінки впливу і інструментарій
5. Оцінка впливу на навколишнє середовище
5.1. Основні принципи проведення оцінки
5.2. оцінка викидів
5.2.1. Загальні принципи і формули
5.2.2. Визначення вихідних даних відповідно до умов використання
5.3. Процедура оцінки впливу
5.4. Використання моделей оцінки впливу і інструментарій
5.4.1. EUSES
5.4.2. TGD excel-лист
5.4.3. Інші моделі

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Розробка та оновлення технічного досьє для цілей реєстрації хімічних речовин не-ЄС виробником відповідно до вимог Регламенту REACH в програмному забезпеченні IUCLID 6»

Починаючи з 21 червня 2016 року Європейське хімічне агентство приймає заявки на реєстрацію хімічних речовин, які створені тільки в ПО IUCLID 6 або безпосередньо в системі REACH-IT.

IUCLID зазнав ряд серйозних змін внаслідок постійної діяльності ЕСНА в напрямку поліпшень правозастосування Регламенту REACH. В практикумі будуть дані чіткі роз’яснення по роботі в середовищі IUCLID 6, правильного заповнення полів технічного досьє для розробки валидного досьє, яке пройде перевірку в системі REACH-IT.

Зміст:
1. Введення
2. ПО IUCLID 6
2.1. Системні вимоги та встановлення
2.2. Шаблони досьє, набори даних по речовині і плагіни програми
2.3. Інформаційні вимоги до технічного досьє
3. Розробка досьє-запиту
3.1. Секція 1 «Загальна інформація»
3.1.1. Підрозділ 1.1 «Ідентифікація»
3.1.2. Підрозділ 1.2. «Склад»
3.1.3. Підрозділ 1.3. «Ідентифікатори»
3.1.4. Підрозділ 1.4. «Аналітична інформація»
3.2. Секція 3 «Виробництво, використання і вплив»
3.3. Секція 14 «Інформаційні вимоги»
4. Розробка технічного реєстраційного досьє другорядним учасником спільної реєстрації
4.1. Секція 1 «Загальна інформація»
4.1.1. Підрозділ 1.1 «Ідентифікація»
4.1.2. Підрозділ 1.2. «Склад»
4.1.3. Підрозділ 1.3. «Ідентифікатори»
4.1.4. Підрозділ 1.4. «Аналітична інформація»
4.1.5. Підрозділ 1.5. «Спільна реєстрація»
4.1.6. Підрозділ 1.7. «Постачальники»
4.2. Секція 3 «Виробництво, використання і вплив»
4.2.1. Підрозділ 3.2. «Розрахункова кількість (тоннаж)»
4.2.2. Підрозділ 3.3. «Виробничі майданчики»
4.2.3. Підрозділ 3.4. «Інформація про суміші»
4.2.4. Підрозділ 3.5. «Інформація про використання та вплив»
4.2.5. Підрозділ 3.6. «Не рекомендовані види використання»
4.2.6. Підрозділ 3.7. «Екологічна оцінка за сукупністю джерел»
4.3. Секція 11 Керівництво з безпечного використання.
4.4. Секція 13 Звіти за оцінками
4.5. Секція 14 Інформаційні вимоги
4.5.1. Критерії Додатка III
4.5.2. Ухилення від подання певної інформації спільно
5. Перевірка досьє плагінами IUCLID
6. Експорт та збереження досьє.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Правила і процедури проведення інспектування українських підприємств хімічної промисловості національними компетентними органами. Права і обов’язки компетентних органів і економічних операторів. Передумови успішного проходження інспектування. »

Даний практикум розроблений для хімічних підприємств, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, які здійснюють виробництво або реалізацію різної хімічної продукціі.

В практикумі освітлені процедури проведення державного нагляду хімічних компаній і продукції, що надається на ринку або виробляється, з метою гарантування безпеки для здоров’я людини і довкілля, а також запобігання надзвичайних сітуацій. В практикумі не розглядаються передумови і процедури державного нагляду за фінансовими операціями компаній, формальною організацією їх діяльності і т.д.

Цільова аудиторія практикуму не включає виробників фармацевтичної і ветеринарної продукції, харчової продукції, кормової продукції, ядерних матеріалів, продукції військового призначення, хоча багато описаних процедур державного нагляду можуть торкнутися і таких компаній, тому що в сфері своєї діяльності вони використовують хімічні речовини, в тому числі небезпечні, здійснюють викиди таких речовин або їх похідних в екологічні середовища і піддають ризику впливу своїх співробітників.

Зміст
1. Введення
2. Основні нормативно-правові акти у сфері безпеки виробництва та використання хімічної продукції протягом усього життєвого циклу
2.1. Нормативно-правова база в сфері охорони навколишнього середовища
2.2. Нормативно-правова база у сфері забезпечення охорони праці
2.3. Нормативно-правова база у сфері техногенної безпеки
2.4. Нормативно-правова база в сфері безпечності продукції
2.5. Нормативно-правова база у сфері безпеки перевезень
3. Органи державного контролю
3.1. Державна екологічна інспекція України
3.1.1. Нормативно-правова база діяльності органу
3.1.2. Процедура проведення перевірок
3.1.3. Область перевірок, підтвердження відповідності та необхідна документація
3.2. Державна служба України з питань праці
3.2.1. Нормативно-правова база діяльності органу
3.2.2. Процедура проведення перевірок
3.2.3. Область перевірок, підтвердження відповідності та необхідна документація
3.3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.3.1. Нормативно-правова база діяльності органу
3.3.2. Процедура проведення перевірок
3.3.3. Область перевірок, підтвердження відповідності та необхідна документація
3.4. Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів
3.4.1. Нормативно-правова база діяльності органу
3.4.2. Процедура проведення перевірок
3.4.3. Область перевірок, підтвердження відповідності та необхідна документація
3.5. Мораторій на перевірки, можливості проведення планових та позапланових перевірок, оновлення законодавства

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум “Європейські критерії приоритизации особливо небезпечних речовин (SVHC) для їх внесення до Додатку XIV (Список речовин, які підлягають авторизації)».

Речовини з певними небезпечними властивостями, які завдають особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу, згідно з новими світовими тенденціями (зокрема – європейській) розглядаються окремо, досліджуються глибше, і часто для таких речовин накладаються обмеження або заборони для деяких, або для всіх видів використання.

Внаслідок того, що систематично проводяться поглиблені дослідження небезпечних властивостей, такі речовини можуть бути виявлені серед раніше порівняно безпечних речовин, і в подальшому – регламентовані. Метою такої регламентації і накладення обмежень є належний контроль ризиків, пов’язаних з використанням таких речовин, а також повне виведення таких речовин з ринку ЄС з перехідними строками, але для використання перехідних положень такиз заборон необхідно проходити процедуру авторизації (надання тимчасового дозволу використання).

Згідно зі статтею 57 REACH і відповідних додатків до Регламенту встановлено критерії визначення речовини як особливо небезпечного – SVHC.

A substance of very high concern (SVHC) – дослівно перекладається як речовина, що викликає особливе занепокоєння. Речовини, ідентифіковані як SVHC вносяться в перелік речовин-кандидатів на авторизацію – Candidate list. Надалі, крім реєстрації вони можуть підлягати процедурі отримання дозволу для певних видів використання, після внесення SVHC-речовини в Додаток XIV Регламенту REACH.

Зміст
1. Визначення особливо небезпечної речовини SVHC
1.1. Визначення згідно з Регламентом № 1907/2006 REACH
1.2. Критерії віднесення речовини до категорії особливо небезпечних.
1.3. Додаток XIV до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 REACH.
2. Пріоритезація особливо небезпечних речовин SVHC для внесення до Додатку XIV до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 REACH
2.1. Процедура і цілі пріоризації
2.2. Оновлений підхід до пріоризації SVHC речовин
2.3. Джерела інформації для пріоритезації та її якість
2.4. Процедура оцінки критеріїв статті 58 (3) по пріоризації SVHC речовин
2.4.1. Небезпечні властивості речовин
2.4.2. Тоннаж
2.4.3. Широкі застосування, що припускає неконтрольований вплив
2.4.4. Можливі уточнення результатів оцінки при наявності додаткової інформації
2.4.5. Загальний бал
2.4.6. Визначення пріоритетності
3. Особливо небезпечні речовини
3.1. Перелік речовин-SVHC, кандидатів на авторизацію
3.2. Перелік речовин, які підлягають авторизації
3.3. Проекти рекомендацій ЕСНА по включенню SVHC-речовин в Додаток XIV до Регламенту REACH.
3.4. Реєстри намірів щодо ідентифікації речовин як особливо небезпечних (SVHC)
3.4.1. Поточні наміри щодо ідентифікації особливо небезпечних речовин як SVHC
3.4.2. Скасовані пропозиції по ідентифікації особливо небезпечних речовин як SVHC
3.4.3. Подані пропозиції щодо ідентифікації особливо небезпечних речовин як SVHC

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Небезпечні хімічні речовини, суміші та вироби, що їх містять. Існуючі і прогнозовані обмеження використання в розрізі країн. Практичні рекомендації для національних експортерів»

Речовини з певними небезпечними властивостями, які завдають особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу, згідно з новими світовими тенденціями розглядаються окремо, досліджуються глибше, і часто для таких речовин накладаються обмеження або заборони для деяких, або для всіх видів використання. Внаслідок систематичних досліджень такі речовини можуть бути виявлені серед раніше порівняно безпечних речовин, і в подальшому – регламентовані. Метою такої регламентації і накладення обмежень є належний контроль ризиків, пов’язаних з використанням цих речовин.

Так чи інакше, критерії віднесення хімічної речовини до категорії особливо небезпечних і пріоритизації ґрунтується на чинній класифікації небезпеки в певній країні. Методики і способи внесення речовини в переліки особливо небезпечних відрізняються від країни до країни, в залежності від вимог відповідних нормативно-правових актів, але все ж вони схожі й спрямовані на виявлення виражених канцерогенних, мутагенних і високотоксичних властивостей речовини, а також здатності речовини акумулюватися в екологічних і біологічних системах. Найбільш розвинений і сучасний підхід для ідентифікації речовини як особливо небезпечної представлений в Регламенті EC №1907/2006, а також він здебільшого повторюється в подібних регламентах інших країн світу

Зміст
1. Визначення небезпечних хімічних речовин
1.1. Визначення небезпечної хімічної речовини
1.2. Критерії віднесення речовини до категорії особливо небезпечних, пріоритетних
1.3. Класифікація небезпеки хімічної продукції
1.3.1. Класифікація небезпеки відповідно до GHS
1.3.2. Класифікаціянебезпеки, чинна в Україні
1.4. Міжнародні конвенції, що стосується заборон і обмежень небезпечних хімічних речовин.
1.4.1. Роттердамська конвенція
1.4.2. Стокгольмська конвенція
1.4.3. Мінаматская конвенція
1.4.4. Конвенція із заборони хімічної зброї (CWC)
2. Обмеження використання і / або заборона надання на ринку
2.1. Процедура встановлення обмежень чи заборон на прикладі Регламенту REACH.
2.2. Аналіз обмежень в різних країнах
2.2.1. ЄС
2.2.2. США і Канада
2.2.3. Китай
2.2.4. Митний союз
2.2.5. Україна
3. Рекомендації для національних експортерів і учасників внутрішнього ринку хімічної продукції

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Керівництво «Практична «абетка» європейського хімічного законодавства для національних експортерів»

У цій розробці представлені всі важливі визначення, розшифровані абревіатури для полегшення розуміння процесів та читання “хімічного” законодавства ЄС.

Зміст
CLP vs TDG
DNEL
ECETOC Tra
e-SDS
IUCLID
M-коефіцієнт
OEL
PNEC
REACH-IT
Read-across
SDS
Авторизація біоцидної продукції
Авторизація хімічних речовин
Активні (діючі) речовини
Аналіз альтернатив (авторизація)
База даних зареєстрованих речовин (ECHA)
Біоцидна продукція
Речовини для досліджень і розробок (R & D)
Речовини нові
Речовини небезпечні
Речовини проміжні ізольовані
Речовини проміжні ізольовані, що транспортуються
Речовини проміжні неізольовані
Речовини існуючі (поетапні)
Речовини хімічно модифіковані
Речовини хімічні
Речовини, звільнені від реєстрації
Речовини, що підлягають реєстрації
Речовини-кандидати на авторизацію, особливо небезпечні (SVHC)
Речовини PBT або vPvB
Речовини UVCB
Речовина багатокомпонентна
Речовина однокомпонентна
Вкладений сценарій впливу
Допоміжні миючі суміші
Другорядні поживні речовини (добрива)
Гармонізований стандарт ЄС
Декларація відповідності REACH
Декларація характеристик якості будівельної продукції (DoP)
Директива 67/548 EEC
Директива 91/414 / EEC (засоби захисту рослин)
Директива 1999/45 / EEC
Директива RoHS 2011/65 / EЕC
Добавка до речовини
Договір зі Спеціальним (Єдиним) представником
Додаткові елементи попереджувального маркування (CLP)
Досьє-запит (inquiry dossier)
Досьє реєстраційне
Досьє реєстраційне: Бізнес-правила
Досьє реєстраційне: індивідуальна реєстрація
Досьє реєстраційне: Оновлення
Досьє реєстраційне: спільна реєстрація
Досьє реєстраційне: ТСС-перевірка
Європейське технічне підтвердження придатності будівельної продукції
Європейське хімічне агентство (ECHA)
Єдиний біоцидний продукт
Ідентифікація речовин в складі полімерів
ідентифікатори речовин
Ідентифікатори небезпечних речовин (C & L)
Ідентифікація речовин в сумішах
Ідентифікація речовин в складі виробів
Ідентифікація речовин невизначеного складу (UVCB)
Ідентифікація речовин з певним складом
Ідентифікація хімічних речовин
Категорії достовірності досліджень
Клас небезпеки
Класифікація небезпеки сумішей хімічних речовин згідно з Регламентом CLP
Класифікація небезпеки хімічних речовин згідно з Регламентом CLP
Кількісний взаємозв’язок структура-активність ((Q)SAR)
Компанії-трейдери поза межами ЄС: зобов’язання REACH при експорті в ЄС
Комплексне добриво
Консорціуми для спільної реєстрації: оптимальний алгоритм співпраці
Коефіцієнт оцінки (AF)
Коефіцієнт характеристики ризику (RCR)
Критерії ідентичності речовин
Критерії класифікації
Акредитація лабораторій для проведення випробувань (REACH)
Маркування миючих засобів
Маркування СЕ
Маркування добрив ЄС
Маркування хімічних речовин і сумішей
Маркування екологічне в ЄС
Методи випробувань хімічної продукції всесвітньо визнані
Мономер
Миючий засіб
Нано-речовини: зобов’язання REACH
Національні служби підтримки REACH ( «helpdesk»)
Нова активна речовина
Обмін даними між реєстрантами
Позначення небезпеки (H-фрази)
Зобов’язання не ЄС-виробника
Зобов’язання спеціального представника
Схвалення активних речовин
Звіт про хімічну безпеку (CSR)
Переоцінка небезпеки
Оцінка впливу
Оцінка небезпеки
Оцінка ризиків
Паспорт безпечності
Паспорт безпечності розширений
Паспорт безпечності для виробів
Першорядні поживні речовини (добрива)
Живильні мікроелементи
Модулі IUCLID
План заміни особливо небезпечної речовини
Плата за попередню реєстрацію
Плата за реєстрацію (реєстраційний внесок)
Плата за спільну реєстрацію речовини
Поверхнево-активна речовина
Пізня передреєстрації поетапних речовин
Полімер
Полімери: зобов’язання REACH і CLP
Права і обов’язки інспекторів
Правила ООН щодо транспортування небезпечних вантажів (TDG)
Пропозиції по новим (або відсутнім) тестуванням
Застереження (P-фрази)
Попереджувальна маркування
Додаток V (звільнення від реєстрації)
Додаток XIV (REACH)
Домішка речовини
Перевірка заповненості досьє (compliance check)
Перевірка реєстраційного досьє
Просте добриво
Реєстрант – Юридична особа ЄС
Реєстраційний номер
Реєстрація нових хімічних речовин (знову вироблених)
Реєстрація речовин в складі виробів
Реєстрація речовин в складі суміші
Реєстрація речовин спільна
Реєстрація речовин, що імпортуються в ЄС для цілей PPORD
Реєстрація полімерів
Регламент (EC) № 1907/2006 (Регламент REACH)
Регламент (ЄС) 528/2012 (про БІОЦИД)
Регламент (ЄС) 1272/2008 (CLP)
Регламент (ЄС) 305/2011 CPR (будівельна продукція)
Регламент (ЄС) 453/2010 (паспорт безпеки)
Регламент (ЄС) № 2003/2003 (про мінеральних добривах)
Регламент (ЄС) № 648/2004 (миючі засоби)
Регламент (ЄС) № 649/2012 (Регламент PIC)
Реєстр C & L (ECHA)
Перівництва ЕСНА
Інструкція з безпечного використання
Самокласифікація
Санкції
Сигнальне слово
Системи дескрипторів використання (Use Descriptor System)
Змішане добриво
Узгоджена на глобальному рівні система класифікації і маркування хімічної продукції

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com

 
Практикум з розробки паспорта безпечності для речовини або суміші відповідно до Регламенту №1907/2006 (REACH) і ДСТУ ГОСТ 30333: 2009.

Даний практикум розроблений на основі вимог до Паспорту безпеки (SDS, еSDS), викладених у наступних офіційних документах:

  • Додатках I і II до Регламенту REACH ( «Загальні положення для оцінки речовин і розробки звітів про хімічну безпеку», «Керівництво по розробці паспорта безпечності»);
  • Регламенті № 1272/2008 / EC про класифікацію, маркування та упаковку речовин і сумішей (Регламент CLP);
  • Керівництві з інформаційних вимог і оцінці хімічної безпеки. Частина G: Розширений SDS;
  • ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безпеки хімічної продукції. Загальні вимоги »(ДСТУ ГОСТ 30333: 2009« Паспорт безпеки хімічної продукції »(введений в дію з 1.01.2010));
  • ГОСТ 30340-2007 «Попереджувальна маркування хімічної продукції» (ДСТУ ГОСТ 30340: 2009 «попереджувальних маркування хімічної продукції» (введений в дію з 1.012010).

В даний практикум внесені всі нові вимоги і роз’яснення щодо розробки паспорта безпечності, викладені в новому Керівництві ECHA.

В процесі розробки даного практикуму використані інші міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють сферу виробництва, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення речовин і сумішей.

Зміст
1. Вступна інформація і деякі загальні вимоги до розробки паспорта безпечності на речовину або суміш.
1.1. Нормативно-правова база та інформаційні матеріали, які використані при розробці практикуму.
1.2. Існуючі редакції Додатка II до Регламенту REACH.
2. Загальні вимоги до розробки й передачі вниз по ланцюгу поставок паспорта безпечності ПБ / SDS.
2.1. Цілі розробки ПБ / SDS.
2.2. Види паспорта безпечності .
2.3. Особливі вимоги, що пред’являються до розробки SDS.
2.4. Вимоги, що пред’являються до розробника SDS.
2.5. Нормативно-правова база ЄС для розробки SDS.
2.6. Оновлення паспорта безпеки відповідно до Регламенту CLP.
2.6.1. Загальні вимоги Регламенту CLP до паспорту безпечності .
2.6.2. Перехідні вимоги і преференції.
2.6.3.Ізмененія норм Регламенту REACH, що стосуються розробки SDS, обумовлені введенням в дію Регламенту CLР (Стаття 31 Регламенту REACH)
2.6.4. Використання альтернативної хімічної назви.
2.7. Види передачі SDS по ланцюгу поставок.
2.8. Речовини або суміші, на які передача паспорта безпечності по ланцюгу обов’язкове
2.9. Речовини або суміші, на які розробка і передача паспорта безпечності по ланцюгу поставок не обов’язкова.
2.10. Речовини або суміші, на які паспорта безпечності не розробляються
2.11. Юридичні особи, які мають право на отримання SDS.
2.12. Принципові відмінності вимог до паспортів безпечності , які розроблено відповідно до Регламенту REACH і ДСТУ ГОСТ 30333: 2009.
2.13. Мовні вимоги до SDS у відповідність з Регламентом REACH.
2.14. Розробка SDS на вироби.
2.15. Відповідальність за передачу SDS.
2.16. Відповідальність за оновлення SDS.
2.17. Деякі особливості розробки SDS для сумішей.
2.18. Внесення реєстраційних номерів в паспорта безпеки.
2.19. Конфіденційність і безкоштовність SDS.
2.20. Дії проміжного користувача речовини або суміші після отримання SDS
3. Структура і зміст основних розділів паспорта безпечності відповідно до Регламенту REACH і ДСТУ ГОСТ 30333: 2009.
3.1. Послідовність розділів.
3.2. Шапка (заставка)
3.3. Розділ 1. Identification of the substance / mixture and of the company / undertaking (ГОСТ: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника або постачальника)

«1.1 Product identifier (Ідентифікація хімічної продукції)».
«1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against (Використання хімічної продукції)».
«1.3 Details of the supplier of the safety data sheet (Ідентифікація компанії виробника та / або постачальника)».
«1.4 Emergency telephone number (Телефон екстреного зв’язку)».

3.4. Розділ 2. Hazards identification (Ідентифікація небезпеки (небезпек))

«2.1 Classification of the mixture (Класифікація небезпеки)».
«2.2 Label elements (Маркування)».
«2.3 Other hazards».

3.5. Розділ 3 Сomposition / information on ingredients (Склад (інформація про компоненти))

«3.1 Substances / Mixtures (Склад речовини / суміші по компонентах)».

3.6. Розділ 4 First aid measures (Заходи першої допомоги)

«4.1 Description of first aid measures (Опис заходів першої допомоги)».
«4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed (Найважливіші симптоми і наслідки, як гострі, так і відстрочені)».
«4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed (Вказівка, чи потрібна невідкладна медична допомога при ураженні продуктом)».

3.7. Розділ 5 Firefighting measures (Заходи і засоби забезпечення пожежовибухобезпеки)

«5.1 Extinguishing media (Заходи пожежогасіння)».
«5.2 Special hazards arising from the substance or mixture (Особливі небезпеки, викликані  речовиною або сумішшю)».
«5.3 Advice for firefighters (Рекомендації для пожежних)».

3.8. Розділ 6. Accidental release measures (Заходи щодо запобігання і ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій та їх наслідків)

«6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures (Заходи особистої безпеки, захист в надзвичайних ситуаціях) ».
«6.2 Environmental precautions (Заходи щодо забезпечення захисту навколишнього середовища)»
«6.3 Methods and material for containment and cleaning up (Методи очищення і нейтралізації)».
«6.4 Reference to other sections (Посилання на інші розділи)».

3.9. Розділ 7 Handling and storage (Правила зберігання хімічної продукції та поводження з нею при вантажно-розвантажувальних роботах)

«7.1 Precautions for safe handling (Правила безпечного поводження)».
«7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities (Правила безпечного зберігання)».
«7.3 Specific end use (s) (Специфічні кінцеві види використання)

3.10. Розділ 8. Exposure controls / Personal protection (Засоби контролю за небезпечним впливом та засоби індивідуального захисту)

«8.1. Control parameters (Параметри контролю) ».
«8.2 Exposure controls (Контроль впливу)».
«8.2.1. Appropriate engineering controls (Належні технічні засоби контролю) »

«8.2.2. Individual protection measures, such as personal protective equipment (Заходи особистого захисного спорядження, як ЗІЗ) ».
«8.2.3. Environmental exposure controls (Контроль впливу на навколишнє середовище) »

3.11. Розділ 9. Physical and chemical properties. (Фізико-хімічні властивості)

«9.1 Information on basic physical and chemical properties (9.1 Інформація про основні фізичні і хімічні властивості)».
«9.2 Other information (Інша інформація)».

3.12. Розділ 10. Stability and reactivity (Стабільність і реакційна здатність)

«10.1 Reactivity (Реакційна здатність)».
«10.2 Chemical stability (Хімічна стабільність)».
«10.3 Possibility of hazardous reactions (Можливість виникнення небезпечних реакцій)»
«10.4 Conditions to avoid (Умови, яких слід уникати)».
«10.5 Incompatible materials (Несумісні матеріали)».
«10.6 Hazardous decomposition products (Шкідливі сполуки розпаду)».

3.13. Розділ 11. Toxicological information (Інформація про токсичність)

«11.1 Information on toxicological effects. (Інформація про токсикологічних ефекти.) ».

3.14. Розділ 12. Ecological information (Інформація про вплив на навколишнє середовище).

«12.1 Toxicity (Екотоксичність)».
«12.2 Persistence and degradability (Стійкість і здатність до розпаду)».
«12.3 Bioaccumulative potential (біоакумулятивною потенціал)».
«12.4 Mobility in soil (Мобільність в грунті)».
«12.5 Results of PBT and vPvB assessment (Результати оцінки PBT і vPvB)».
«12.6 Other adverse effects (Інші несприятливі ефекти)».

3.15. Розділ 13. Disposal considerations (Рекомендації з видалення відходів)

«13.1. Waste treatment methods (Методи поводження з відходами) »

3.16. Розділ 14. Transport information (Інформація при перевезеннях (транспортуванні))

«14.1. UN number The UN number (Номер ООН) »
«14.2. UN proper shipping name (Належне найменування) ».
«14.3. Transport hazard class (es) (Транспортні класи небезпеки) ».
«14.4. Packing group (Група упаковки) ».
«14.5. Environmental hazards (Небезпеки для навколишнього середовища) ».
«14.6. Special precautions for user (Спеціальні запобіжні заходи) ».
«14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code (Транспортування навалом) ».

3.17. Розділ 15. Regulatory information (Адміністративна інформація)

«15.1 Safety, health and environmental regulations / legislation specific for the substance or mixture (Законодавчі і нормативно-правові акти про здоров’я та безпеку навколишнього середовища)».
«15.2. Chemical safety assessment (Оцінка хімічної безпеки) ».

3.18. Розділ 16. Other information (Інша інформація)

4. Додаток до паспорта безпеки – сценарії впливу.
4.1 Загальна інформація про сценарії впливу.
4.2. Сценарій впливу для передачі інформації по ланцюгу поставок.

«Розділ 1 Title of Exposure scenario (Назва (шапка) сценарію впливу)».
«Розділ 2 Operational conditions and risk management measures (Операційні умови і заходи управління ризиками)».
«Розділ 3 Exposure estimation and reference to its source (Оцінка впливу і посилання на вихідні дані)».
«Розділ 4 Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES (in relation to potential for scaling) – adapting parameters of use of substance to individual conditions (Керівництво для користувачів щодо практичного застосування сценарію впливу)

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум з пошуку і використання вихідних даних (науково-технічна, технологічна, токсикологічна, екотоксикологічних і ін. Інформація) для розробки реєстраційних досьє, паспортів безпеки SDS / eSDS та інших документів для оцінки речовини (суміші). Аналіз інформативності, достовірності і доступності світових і національних баз даних

Зміст
1. Загальні підходи до пошуку і використання інформації про безпеку хімічної продукції при розробці  sds, формуванні досьє по оцінці хімічної безпеки речовин
1.1. Система  GHS і її вимоги
1.2. Паспорт безпечності / SDS
1.3. Маркування хімічних речовин
1.4. Інформація про обмеження хімікатів відповідно до Регламенту REACH
1.5. Показники DNEL або PNEC (Регламент REACH)
1.6. Деяка інформація про структуруванні Практикуму і рекомендації по його використанню
2. Кумулятивні інформаційні бази даних про хімічні речовини
2.1. Інформаційна база «The Global Portal to Information on Chemical Substances» (eChemPortal)
2.2. база RiskIE

2.3. база ChemSpider
2.4. бази OECD
2.4.1. База OECD HPV
2.4.2. OECD SIDS IUCLID
2.4.3. SIDS UNEP
2.5. база INCHEM
2.6. База International Chemical Safety Cards (ICSC)
2.7. Бази ЄС країн північної групи (N-Class і H-Class)
2.7.1. База N-Class
2.7.2. База H-Class
2.8. бази ЄС
2.8.1. база ESIS
3. Загальновизнані національні інформаційні бази даних про хімічні речовини
3.1. США
3.1.1. база ChemIDplus
3.1.2. база ACToR
3.1.3. база HPVIS
3.1.4. База HSDB (База TOXNET)
3.1.5. База US EPA IRIS
3.1.6. База US EPA SRS
3.1.7. База EMCI EPA
3.1.8. База US RIAS
3.1.9. база ATSDR
3.1.10. База NTP (National Toxicology Program)
3.1.11. база NIOSH
3.1.12. База ECOTOX (ECOTOXicology)
3.2. Великобританія
3.2.1. База UK CCRMP Outputs
3.3. Німеччина
3.3.1. база GESTIS
3.4. Австралія
3.4.1. База NICNAS PEC
3.5. Канада
3.5.1. база CESAR
3.5.2. база CCOHS
3.6. Японія
3.6.1. база CHRIP
3.6.2. база JECDB
3.6.3. База GHS-J
3.7. Фінляндія
3.7.1. база EnviChem
3.8. Бельгія
3.8.1. база Сhemexper
3.9. Нова Зеландія
3.9.1. База HSNO CCID
4. актуалізуються платні бази
4.1. база ChemFinder
4.2. База CCOHS (платна)
5. БАЗИ ДАНИХ MSDS / SDS НА ЩО ДІЮТЬ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ
5.1. База (M) SDSonline
5.2. База (M) SDS Xchange (Канада)
5.3. База (M) SDSprovider
5.4. база Docstoc
5.5. База OHSAN (M) SDS
5.6. База Seton (M) SDS
5.7. База EMIS (Австрія)
5.8. База Fisher Scientific / Acros Organics
5.9. Vermont SIRI (M) SDS Collection
5.10. База (M) SDS University of Akron
5.11. База (M) SDS Iowa State University
5.12. База (M) SDS Оксфордського університету
5.13. База Університет Ліверпуля
5.14. База Університету Касселя
5.16. База (M) SDS Advanced Search
5.18. База (M) SDS VWR
5.19. Бази (M) SDS окремих компаній
6. Розробники програмного забезпечення для розробки SDS / SDS
6.1. Компанія DR Software
6.2. Інші компанії – розробники програмного забезпечення для SDS

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум “Речовини у складі виробів відповідно до Регламенту REACH”

Зміст
1.Терміни і визначення
1.1. Визначення та ідентифікація виробів згідно з Регламентом REACH
1.2. Інші основні терміни та визначення, що стосуються проблеми «речовини в складі виробів і Регламент REACH»

2. Зобов’язання відповідно до REACH для виробників, імпортерів і постачальників виробів
3. Реєстрація речовин в складі виробів
3.1. Статті Регламенту REACH та інші нормативні документи, що регламентують процедуру реєстрації речовин у складі виробів
3. 2. Речовини у складі виробів, що підлягають реєстрації
3.3. Як визначити обсяг виділення речовини із виробів
3.4. Хто повинен проводити  реєстрацію речовин в складі виробів?
3.5. Деякі приклади ідентифікації речовин, сумішей і виробів під REACH
4. Нотифікація речовин у складі виробів
4.1. Статті Регламенту REACH та інші нормативні документи, які регламентують процедуру нотифікації речовин у складі виробів
4.2. Які речовини у складі виробів підлягають нотифікації
4.3. Процедура нотифікації речовин у складі виробів
5. Передача інформації про речовини, що містяться в виробах споживачам.
6. Зобов’язання постачальників сировини перед виробниками виробів щодо надання інформації
6.1. Стандартизована інформація у вигляді паспорта безпечності
6.2. Стандартна інформація, що передається виробнику виробів постачальником речовини, якщо на нього не поширюються зобов’язання щодо надання паспорта безпечності
6.3. Отримання нестандартної інформації виробниками виробів від постачальників речовин
7. Обмеження на використання речовин у складі виробів
8. Ідентифікація речовин, що входять в пакувальні вироби
9. Схема прийняття рішення щодо ідентифікації та нотифікації речовини у складі вироби (на прикладі шин)

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум по проходженню процедури авторизації для особливо небезпечних речовин, що експортуються в ЄС.

Зміст
1 Загальні відомості про процедуру авторизації
1.1 Речовини, включені в Додаток XIV
1.2 Заявка на авторизацію
1.3 Інформаційні вимоги до заявки на авторизацію.
1.4 Процеси обробки заявки і отримання авторизації.
1.4.1 Отримання заявки на авторизацію і складання проекту висновку.
1.4.2 Обговорення проекту висновку із заявником і формування Остаточного висновку Комітетами.
1.4.3 Формування рішення Комісії про видачу дозволу.

1.5 Надання дозволу або відмову в авторизації
1.6 Вимоги до заявника після отримання авторизації.
1.7 Перегляд виданого дозволу (авторизації).
1.8 Тимчасові терміни подачі заявки і процесів отримання авторизації.
2 Заявка на авторизацію, її структура і зміст
2.1 Структура заявки на авторизацію
2.2 Зміст заявки на авторизацію і її складання в IUCLID
2.2.1 Зазначення юридичної особи заявника
2.2.2 Ідентифікація речовини
2.2.3 Ідентифікатори авторизаційного досьє
2.2.4 Дані про спільну подачу заявки.
2.2.5 Зазначення видів використання для яких здійснюється запит на авторизацію.
2.2.6 Заявка на авторизацію по кожному виду використання.
2.2.7 Внесення в заявку Звіту про хімічну безпеку і форми заявки на авторизацію.
2.2.8 Створення та експорт досьє-заявки в IUCLID.

2.3 Подальша заявка на авторизацію для ідентичної речовини і використання
3 Подача заявки на авторизацію.
3.1.1 Створення аккаунта компанії в системі REACH-IT
3.1.2 Повідомлення ЕСНА про намір подання запиту на авторізацію.Созданіе форми заявки на авторизацію
3.1.3 Підтвердження спільної подачі заявки на авторизацію
3.1.4 Створення та експорт досьє-заявки в IUCLID
3.1.5 Подача заявки на авторизацію в ЕСНА
3.1.6 Отримання номера подачі заявки
3.1.7 Формування висновку Комітетами та видача дозволу Еврокоміссіей4 Форма складання аналізу альтернатив плану заміни особливо небезпечної речовини

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com