Керівництво «Практична «абетка» європейського хімічного законодавства для національних експортерів»

image_pdfimage_print

У цій розробці представлені всі важливі визначення, розшифровані абревіатури для полегшення розуміння процесів та читання “хімічного” законодавства ЄС.

Зміст
CLP vs TDG
DNEL
ECETOC Tra
e-SDS
IUCLID
M-коефіцієнт
OEL
PNEC
REACH-IT
Read-across
SDS
Авторизація біоцидної продукції
Авторизація хімічних речовин
Активні (діючі) речовини
Аналіз альтернатив (авторизація)
База даних зареєстрованих речовин (ECHA)
Біоцидна продукція
Речовини для досліджень і розробок (R & D)
Речовини нові
Речовини небезпечні
Речовини проміжні ізольовані
Речовини проміжні ізольовані, що транспортуються
Речовини проміжні неізольовані
Речовини існуючі (поетапні)
Речовини хімічно модифіковані
Речовини хімічні
Речовини, звільнені від реєстрації
Речовини, що підлягають реєстрації
Речовини-кандидати на авторизацію, особливо небезпечні (SVHC)
Речовини PBT або vPvB
Речовини UVCB
Речовина багатокомпонентна
Речовина однокомпонентна
Вкладений сценарій впливу
Допоміжні миючі суміші
Другорядні поживні речовини (добрива)
Гармонізований стандарт ЄС
Декларація відповідності REACH
Декларація характеристик якості будівельної продукції (DoP)
Директива 67/548 EEC
Директива 91/414 / EEC (засоби захисту рослин)
Директива 1999/45 / EEC
Директива RoHS 2011/65 / EЕC
Добавка до речовини
Договір зі Спеціальним (Єдиним) представником
Додаткові елементи попереджувального маркування (CLP)
Досьє-запит (inquiry dossier)
Досьє реєстраційне
Досьє реєстраційне: Бізнес-правила
Досьє реєстраційне: індивідуальна реєстрація
Досьє реєстраційне: Оновлення
Досьє реєстраційне: спільна реєстрація
Досьє реєстраційне: ТСС-перевірка
Європейське технічне підтвердження придатності будівельної продукції
Європейське хімічне агентство (ECHA)
Єдиний біоцидний продукт
Ідентифікація речовин в складі полімерів
ідентифікатори речовин
Ідентифікатори небезпечних речовин (C & L)
Ідентифікація речовин в сумішах
Ідентифікація речовин в складі виробів
Ідентифікація речовин невизначеного складу (UVCB)
Ідентифікація речовин з певним складом
Ідентифікація хімічних речовин
Категорії достовірності досліджень
Клас небезпеки
Класифікація небезпеки сумішей хімічних речовин згідно з Регламентом CLP
Класифікація небезпеки хімічних речовин згідно з Регламентом CLP
Кількісний взаємозв’язок структура-активність ((Q)SAR)
Компанії-трейдери поза межами ЄС: зобов’язання REACH при експорті в ЄС
Комплексне добриво
Консорціуми для спільної реєстрації: оптимальний алгоритм співпраці
Коефіцієнт оцінки (AF)
Коефіцієнт характеристики ризику (RCR)
Критерії ідентичності речовин
Критерії класифікації
Акредитація лабораторій для проведення випробувань (REACH)
Маркування миючих засобів
Маркування СЕ
Маркування добрив ЄС
Маркування хімічних речовин і сумішей
Маркування екологічне в ЄС
Методи випробувань хімічної продукції всесвітньо визнані
Мономер
Миючий засіб
Нано-речовини: зобов’язання REACH
Національні служби підтримки REACH ( «helpdesk»)
Нова активна речовина
Обмін даними між реєстрантами
Позначення небезпеки (H-фрази)
Зобов’язання не ЄС-виробника
Зобов’язання спеціального представника
Схвалення активних речовин
Звіт про хімічну безпеку (CSR)
Переоцінка небезпеки
Оцінка впливу
Оцінка небезпеки
Оцінка ризиків
Паспорт безпечності
Паспорт безпечності розширений
Паспорт безпечності для виробів
Першорядні поживні речовини (добрива)
Живильні мікроелементи
Модулі IUCLID
План заміни особливо небезпечної речовини
Плата за попередню реєстрацію
Плата за реєстрацію (реєстраційний внесок)
Плата за спільну реєстрацію речовини
Поверхнево-активна речовина
Пізня передреєстрації поетапних речовин
Полімер
Полімери: зобов’язання REACH і CLP
Права і обов’язки інспекторів
Правила ООН щодо транспортування небезпечних вантажів (TDG)
Пропозиції по новим (або відсутнім) тестуванням
Застереження (P-фрази)
Попереджувальна маркування
Додаток V (звільнення від реєстрації)
Додаток XIV (REACH)
Домішка речовини
Перевірка заповненості досьє (compliance check)
Перевірка реєстраційного досьє
Просте добриво
Реєстрант – Юридична особа ЄС
Реєстраційний номер
Реєстрація нових хімічних речовин (знову вироблених)
Реєстрація речовин в складі виробів
Реєстрація речовин в складі суміші
Реєстрація речовин спільна
Реєстрація речовин, що імпортуються в ЄС для цілей PPORD
Реєстрація полімерів
Регламент (EC) № 1907/2006 (Регламент REACH)
Регламент (ЄС) 528/2012 (про БІОЦИД)
Регламент (ЄС) 1272/2008 (CLP)
Регламент (ЄС) 305/2011 CPR (будівельна продукція)
Регламент (ЄС) 453/2010 (паспорт безпеки)
Регламент (ЄС) № 2003/2003 (про мінеральних добривах)
Регламент (ЄС) № 648/2004 (миючі засоби)
Регламент (ЄС) № 649/2012 (Регламент PIC)
Реєстр C & L (ECHA)
Перівництва ЕСНА
Інструкція з безпечного використання
Самокласифікація
Санкції
Сигнальне слово
Системи дескрипторів використання (Use Descriptor System)
Змішане добриво
Узгоджена на глобальному рівні система класифікації і маркування хімічної продукції

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com