Регламент ЄC №1907/2006 REACH

image_pdfimage_print

reach-pic-01Регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals – Реєстрація, Оцінка, Дозвіл і обмеження Хімічних речовин), № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року, опублікований в Офіційному віснику Європейського Союзу 30 грудня 2006 р, поправки до тексту – 29 травня 2007р.

<<<Остання консоліддована версія – Завантажити >>>

Регламент, який націлений на регулювання виробництва, надання на ринку і використання хімічних речовин та хімічної продукції в зоні Європейського Союзу, безпосередньо зачіпає широке коло виробників в різних галузях промисловості, імпортерів, дистриб’юторів і споживачів хімічної продукції в країнах Співтовариства. При цьому, безумовно, істотного впливу зазнали компанії країн поза Євросоюзом, які здійснюють експортні поставки своєї продукції на європейський ринок і споживають хімічні речовини і суміші, вироблені в Європі.

В основу REACH покладено такі найважливіші елементи як:

Реєстрація:

Всі хімічні речовини, за винятком низки речовин, виведених з-під сфери дії нового Регламенту, повинні бути зареєстровані виробниками або імпортерами у Європейському хімічному агентстві (ЕСНА).

«Немає реєстрації – немає ринку» – головний девіз регламента.

Реєстрація передбачає, що виробники та імпортери повинні надати технічні досьє для хімічних речовин, вироблених або імпортованих в кількості 1 тонни або більше на рік, і Звіту про Хімічну Безпеку (CSR) для речовин, вироблених або імпортованих у кількості 10 тонн і більше. При цьому наступним споживачам хімічної продукції необхідно буде гарантувати, що їх специфічне використання даного продукту також є зареєстрованим та є визначеним.

Оцінка:

Оцінка якості технічних досьє та пропозицій промисловості щодо проведення нових випробувань на хребетних тваринах для хімічних речовин проводитися Європейським Хімічним Агентством. При цьому Агентство також координує проведення поглибленої оцінки рівня небезпечності вже зареєстрованих хімічних речовин компетентними органами держав-членів, яка має на меті визначити речовини з занадто високим ризиком при використанні, що стане підгрунтям для виведення з ринку певних особливо небезпечних речовин або накладення обмежень використання.

Дозвіл:

Для хімічних речовин, що характеризуються особливо небезпечними властивостями (канцерогенність, мутагенність, токсичність для репродуктивної системи, стійкість довкіллі і здатність до біонакопичення), необхідно отримати дозвіл на їх тимчасового використання або надання на ринку для конкретного використання з подальшим виведенням з ринку назавжди. Агентство опублікує перелік особливо небезпечних речовин – кандидатів, які підпадають під цю категорію, який постійно збільшується.

Обмеження:

Виробництво, надання на ринку або використання конкретних особливо небезпечних речовин з високим ступенем ризику може бути обмежено або заборонено.

Європейське Хімічне Агентство:

Керівництво технічними, науковими та адміністративними аспектами REACH покладено на Європейське Хімічне Агентство (ЕСНА).

Узгоджена класифікація і маркування:

Інвентаризація класифікації небезпеки та попереджувального маркування небезпечних речовин допоможе активізувати процес узгодження класифікації конкретної хімічної речовини сеерд представників промисловості.

Доступ до інформації:

Правила REACH щодо доступу до інформації включають відкритий для громадськості доступ до інформації через інтернет, поточну систему запитів інформації та специфічні правила щодо захисту конфіденційної бізнес інформації.