Сучасні актуальні інформаційні бази

image_pdfimage_print

IUPAC

Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії (International Union for Pure Applied Chemistry) http://www.iupac.org/

IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database )

Міжнародна уніфікована інформаційна база даних про хімічні речовини – є програмним продуктом та інформаційною системою для використання хімічною промисловістю, виробниками та імпортерами хімічної продукції, а також державними органами для збору, зберігання, ведення, подання та обміну інформації про хімічні речовини.

http://www.iuclid.eu/

ECHA

Бази даних європейського хімічного агентства щодо зареєстрованих хімічних речовин відповідно до Регламентів ЄС: REACH, CLP, BPR, PIC.

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

GESTIS 

Бази даних Фонду соціального страхування від нещасних випадків Німеччини DGUV.

http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/index-2.jsp

Хімічний розділ сайту міжнародної організації праці ILO

http://www.ilo.org/safework/industries-sectors/WCMS_219013/lang–en/index.htm

ChemPortal 

Портал хімічних інформаційних баз і публікацій ОЕСР.

http://www.echemportal.org/

TOXNET

Інформаційна мережа токсикологічних даних про хімічні речовини. Включає пошук по базах даних HSDB, TOXLINE, ChemIDplus, BREASTFEEDING & DRUGS LactMed, DEVELOPMENTAL TOXICOLOGY LITERATURE DART, CHEMICAL RELEASES MAPPING TOXMAP, TRI, GENOMICS CTD, HOUSEHOLD PRODUCT SAFETY, OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CHEMICALS Haz-Map, RISK ASSESSMENT IRIS, ITER, ANIMAL TESTING ALTERNATIVES ALTBIB, ARCHIVED, NO LONGER UPDATED CCRIS, CPDB, GENE-TOX,

http://toxnet.nlm.nih.gov/

Бази даних Шведського хімічного агентства

Перелік національних і міждержавних (ЄС) баз з хімічних речовин.

http://www.kemi.se/en/directly-to/databases