Головна

image_pdfimage_print

Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ») є провідним науковим центром в області техніко-економічних і кон’юнктурно-аналітичних досліджень в хімічній промисловості.

 

Основні напрямки і сфери діяльності сектору дослідження європейського законодавства REACH, міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання обігу хімічної продукції:

 • індивідуальне консультування підприємств хімічної галузі щодо виконання вимог нормативно-правових актів ЄС (REACH, CLP, BPR, PPP, PIC, FPR, косметичної продукції тощо) для успішного надання відповідної продукції на ринках країн ЄС;
 • консультування підприємств щодо виконання вимог національного законодавства для надання продукції на внутрішньому ринку України, а також НПА у сфері стандартизації та технічного регулювання;
 • моніторинг інформації щодо змін в нормативно-правовому полі ЄС та дослідження практичного правозастосування Регламентів ЄС, системи GHS, міжнародних договорів, які стосуються хімічної промисловості та забезпечення хімічної безпеки;
 • проведення класифікації небезпечності хімічної продукції відповідно до  Регламенту CLP або Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування (GHS), розробка відповідного попереджувального маркування хімічної продукції;
 • розробка та/або валідація розширених та загальних паспортів безпечності хімічної продукції відповідно до Додатка ІІ до Регламенту ЄС REACH та ДСТУ ГОСТ 30333:2009, а також інших нормативних документів відповідних країн);
 • розробка технічної документації, реєстраційних досьє, обгрунтувань, пакету документів для уповноваженого представника не-ЄС виробника, для проходження реєстрації хімічних речовин у Європейському хімічному агентстві, а також надання консультацій під час проходження перевірок уповноважених представників не-ЄС виробників інспекціями країн ЄС;
 • проведення оцінки безпечності хімічних речовин (або певних етапів оцінки), розробка звітів про безпечність хімічної речовини;
 • перевірка складу та розробка звітів про безпечність для косметичної продукції та файлів інформації про продукт (PIFs);
 • підготовка та надання повідомлень щодо косметичної продукції через портал повідомлень CPNP у співробітництві з відповідальною особою;
 • складання Декларації про відповідність певним НПА ЄС (наприклад, Declaration of Conformity REACH);
 • розробка нормативних документів, а саме: національних стандартів, стандартів підприємств, установ та організацій, кодексів усталеної практики та технічних умов відповідно до національного законодавства, методичних рекомендацій УкрНДНЦ та основних ДСТУ;
 • розробка специфічних керівництв для успішного виконання вимог нормативно-правових актів ЄС, а також національних НПА, які стосуються виробництва, використання та надання на ринку хімічної продукції та виробів;
 • надання консультативної та практичної допомоги підприємствам для розробки планів викидів парникових газів та виконання відповідної звітності;
 • проведення конференцій та семінарів (у т. ч. робочих зустрічей, круглих столів) з проблемних питань забезпечення хімічної безпеки та стандартизації у хімічній галузі;
 • співпраця з уповноваженими ЦОВВ щодо гармонізації національного законодавства у сфері хімічної безпеки, обігу хімічної продукції та декарбонізації економіки з євпропейським законодавством та міжнародними нормами.

ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» співпрацює з підприємствами як у режимі багатоетапних комплексних договорів, так і за разовими договорами на надання індивідуальних консультацій та/або окремих та/або пакетів методичних розробок інституту з проблематики хімічної технології та хімічної безпеки, а також з інших питань у межах нашої компетентності.