Home

image_pdfimage_print

State Enterprise "Cherkasy State Research and Development Institute of Technical and Economic Information in the Chemical Industry" (SE "Cherkasy NDITEKHIM") is a leading research center in the sphere of technical, economic and market research in the chemical industry.

 

Main directions and spheres of activity of the sector of research of the European legislation REACH, international and national legal acts in the sphere of technical regulation of circulation of chemical products:

 • індивідуальне консультування підприємств хімічної галузі щодо виконання вимог нормативно-правових актів ЄС (REACH, CLP, BPR, PPP, PIC, FPR, косметичної продукції тощо) для успішного надання відповідної продукції на ринках країн ЄС;
 • consulting enterprises on compliance with the requirements of national legislation for placing of products on the domestic market of Ukraine, as well as legislation in standardization and technical regulation spheres;
 • monitoring of changes in the EU regulatory framework and conducting research on the practical application of EU Regulations, the UN GHS system, international agreements related to the chemical industry and chemical safety and security;
 • проведення класифікації небезпечності хімічної продукції відповідно до  Регламенту CLP або Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування (GHS), розробка відповідного попереджувального маркування хімічної продукції;
 • розробка та/або валідація розширених та загальних паспортів безпечності хімічної продукції відповідно до Додатка ІІ до Регламенту ЄС REACH та ДСТУ ГОСТ 30333:2009, а також інших нормативних документів відповідних країн);
 • development of technical documentation, registration dossiers, justifications, package of documents for only representative of a non-EU manufacturer, for registration of chemicals in the European Chemical Agency, as well as providing advice during inspections of only representatives of non-EU manufacturers by EU authorities;
 • conducting chemical safety assessment (or certain stages of assessment), development of chemical safety reports;
 • перевірка складу та розробка звітів про безпечність для косметичної продукції та файлів інформації про продукт (PIFs);
 • підготовка та надання повідомлень щодо косметичної продукції через портал повідомлень CPNP у співробітництві з відповідальною особою;
 • drawing up a Declaration of Conformity to certain EU legislation (e. g. Declaration of Conformity REACH);
 • розробка нормативних документів, а саме: національних стандартів, стандартів підприємств, установ та організацій, кодексів усталеної практики та технічних умов відповідно до національного законодавства, методичних рекомендацій УкрНДНЦ та основних ДСТУ;
 • розробка специфічних керівництв для успішного виконання вимог нормативно-правових актів ЄС, а також національних НПА, які стосуються виробництва, використання та надання на ринку хімічної продукції та виробів;
 • providing advisory and practical assistance to enterprises in development of greenhouse gas emission plans and relevant reporting;
 • holding conferences and seminars (including workshops, round tables) on issues of chemical safety, security and standardization;
 • cooperation with the authorized CEBs on harmonization of national legislation in the sphere of chemical safety, security and circulation of chemicals as well as decarbonization with European legislation and international rules.

ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» співпрацює з підприємствами як у режимі багатоетапних комплексних договорів, так і за разовими договорами на надання індивідуальних консультацій та/або окремих та/або пакетів методичних розробок інституту з проблематики хімічної технології та хімічної безпеки, а також з інших питань у межах нашої компетентності.