ДСТУ / СОУ / СТП

image_pdfimage_print

Відповідно до Закону України “Про стандартизацію”:

Стандарт – нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Усі національні стандарти (ДСТУ) є нормативними документами прямої дії для виробників продукції. Тобто, якщо ці документи є в переліку нормативних документів до Технічних регламентів, під сферу дії яких підпадає продукція промислового підприємства, або ж на них є пряме посилання в інших нормативно-правових документах, такі національні стандарти мають статус нормативних документів обов’язкового використання. Сфера застосування ДСТУ може бути будь-якою: процеси, методи випробувань, характеристики продукції тощо.

ДСТУ розробляються відповідними профільними технічними комітетами (ТК) та затверджуються державним уповноваженим органом – УкрНДНЦ.

Стандарт підприємства, організації (СОУ або СТП) — нормативний документ, який розробляється, затверджується та використовується на конкретному підприємстві для унормування усіх сфер діяльності підприємства (організації), окрім вимог до продукції. Наразі об’єктом розробки стандартів підприємства чи установи є переважно функціонал управління підприємством, персоналом, сферами виробництва, маркетингу, охорони праці, безпеки, документообігу та ін.

СОУ або СТП затверджується самою установою або підприєством без залучення до цього процесу визнаного органу (що дещо суперечить визначенню стандарту у ЗУ).  СОУ або СТП є інтелектуальною власністю підприємства або організації.

ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” є членом ТК 195 «Мінеральні добрива, пестициди та інша продукція хімічної промисловості» та ТК 82 “Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України” та приймає безпосередню участь у розробці стандартів різного рівня.