Практикум «Критерії пріоритизації хімічних речовин, зважаючи на їх небезпечні властивості або ймовірності використання у якості зброї, вибухівки, наркотиків або як прекурсорів для їх виготовлення. Хімічні речовини особливо небезпечні, отруйні, наркотичні, подвійного призначення.»

Цей практикум розроблений з метою аналізу небезпечності хімічних речовин, зареєстрованих як небезпечних факторів, створення методології їх розподілу за небезпечними властивостями для здійснення додаткових регуляторних заходів відповідно до майбутнього законодавства України у сфері управління хімічною безпекою.

Практикум призначений для використання відповідальними співробітниками суб’єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з регулюванням обігу хімічних речовин.

Значна частина практикуму виконана у форматі таблиці Excel, у якій зазначені всі хімічні речовини із державного реєстру небезпечних факторів, їх класифікація небезпеки відповідно до GHS, попередня пріоритизація за критеріями особливо небезпечних та отруйних хімічних речовин.

Зміст

Вступ
1. Критерії пріоритизації хімічних речовин
1.1 Особливо небезпечні хімічні речовини
1.2 Отруйні хімічні речовини
1.3. Хімічні речовини подвійного використання
1.4. Наркотичні речовини та їх прекурсори
2. Аналіз існуючих хімічних речовин на ринку України
2.1 Методологія
2.2 Результати
3. Висновки

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua, reach_cherkassy@mail.com

Практикум “Пошук та легальне використання відкритих даних про хімічні речовини та реєстрантів, які розміщені на порталі Європейського хімічного агентства (ECHA)”

Цей практикум розроблений з метою полегшення пошуку необхідної та валідної інформації про небезпечність хімічних речовин та результатів оцінок ризиків їх застосування, яка опублікована Європейським хімічним агентством (ЕСНА) на своєму веб-сайті.

У практикумі навмисно надається мінімум посилань на сторінки сайту ЕСНА з метою швидкого навчання професіоналів орієнтуватися на сайті, оскільки ЕСНА часто оновлює свій сайт, змінюються посилання, їх назви, але сам алгоритм залишається сталим.

Для користування сайтом ЕСНА та аналізу даних необхідне знання англійської мови або кооперація спеціалістів із перекладачем.

Зміст
Вступ
1. Джерела інформації, які опубліковані ЕСНА
2. Інформація щодо законодавства ЄС, відповідно до якого ЕСНА виконує свої функції
2.1 REACH
2.2. CLP
2.3. BPR
2.4. PIC
2.5. POPs
2.6. CAD
2.7. WFD
2.8. DWD
2.9. EUCLEF
3. Дані щодо хімічних речовин та хімічної продукції
3.1. База даних щодо зареєстрованих хімічних речовин
3.2. Перелік CoRAP хімічних речовин, для яких проводиться оцінка ЕСНА
3.3. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC)-кандидатів на виведення з ринку
3.4. Інформація щодо вмісту особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC) у складі виробів на ринку ЄС
3.5. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, які виводяться з ринку
3.6. Перелік хімічних речовин, використання яких обмежується
3.7. Реєстр класифікацій небезпеки та попереджувального маркування
3.8. Реєстр намірів щодо затвердження гармонізованих класифікацій небезпеки
3.9. Реєстр діючих речовин біоцидної продукції
3.10. Реєстр біоцидної продукції
3.11. Перелік діючих речовин біоцидів та їх постачальників
3.12. Хімічні речовини PIC на відповідні повідомлення
3.13. Перелік стійких органічних забруднювачів POPs
3.14. Наноматеріали на ринку ЄС
4. Проміжні та заключні звіти комітетів ЕСНА та уповноважених ЦОВВ країн-членів ЄС
4.1. Звіти щодо оцінки ризиків відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) No 793/93 (ESR)
4.2. Звіти щодо оцінки стійкості та біоакумулятивності Технічного комітету з нових та існуючих речовин (TC-NES)
4.3. Перехідні звіти відповіно до Додатка XV Регламенту REACH
4.4. Надані рекомендації щодо визначення та ідентифікації особливо небезпечних речовин SVHC
4.5. Реєстр намірів накладання обмежень використання
4.6. Звіти з оцінки діючих речовин біоцидної продукції
4.7. Звіти щодо намірів класифікації небезпеки хімічних речовин
4.8. Консультації щодо надання дозволів для надання на ринку для особливо небезпечних речовин, які виводяться з ринку
5. Керівництва, шаблони та роз’яснення ЕСНА
5.1. Керівництва
5.2. Практикуми
5.3. Формати та інструментарій
6. Легальне використання даних, опублікованих ЕСНА

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua, reach_cherkassy@mail.com

Фінансова звітність ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” 2021

У зв’язку з технічними проблемами роботи основного сайту ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” (nditekhim.com.ua) публікуємо фінансову звітність за перший квартал 2021 року на цьому підпорядкованому сайті відділу.

Форма №1 за І півріччя 2021

Форма №2 за І півріччя 2021

Практикум «Процеси надання нотифікацій до токсикологічних центрів країн ЄС для небезпечних сумішей відповідно до Додатка VIII Регламенту CLP. Роль та участь не-ЄС компаній для збереження конфіденційної інформації. »

Регламентом CLP передбачено призначення певних органів влади або установ у будь-якій країні ЄС як токсикологічних центрів, основним завданням яких є розробка та надання лікувальним закладам та службам невідкладної медичсної допомоги рекомендацій щодо наждання першої допомоги та подальшого лікування осіб, уражених небезпечними сумішами хімічних речовин.

В свою чергу суб’єкти господарювання повинні надати до цих органів інформацію щодо складу та небезпечності сумішей, які вони надають на ринках країн ЄС, присвоюючи особливий ідентифікатор та розміщуюючи його у маркуванні продукції.

У практикумі висвітлюються ці процеси а також надаються рекомендації не-ЄС постачальникам щодо надання інформації імпортерам ЄС зі збереженням конфіденційної інформації.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com

Довідник існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу». Оновлена версія станом на жовтень 2020 року.

Оновлення 2020 року Довідника існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com

Практикум «Проміжні хімічні речовини. Практичні рекомендації щодо використання проміжних речовин у строго контрольованих умовах та розробки технічного досьє у останній версії ПО IUCLID для цілей реєстрації».

У цьому практикумі висвітлюються вимоги до використання хімічних речовин, які підлягають реєстрації відповідно до Регламенту REACH, та які можуть бути зареєстрованою за спрощеною процедурою – реєстрації проміжних хімічних речовин, несприятливий вплив яких має бути повністтю мінімізований та контрольований. Читати повністю

Перелік національних виробників дезінфекційних засобів (біоцидів)

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні щодо поширення штаммів вірусу грипу серотипу C та  підтипів серотипу А (А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3) та загрози виникнення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням короновірусу штамму SARS-CoV-2 (2019-nCoV), публікуємо можливо невичерпний перелік національних виробників дезінфекційних засобів (біоцидів). Читати повністю

Практикум “Сучасна практика розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів промислових підприємств”

Даний Практикум має за мету проаналізувати та викласти сучасну практику розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів на промислових підприємствах. Читати повністю