Практикум «Критерії пріоритизації хімічних речовин, зважаючи на їх небезпечні властивості або ймовірності використання у якості зброї, вибухівки, наркотиків або як прекурсорів для їх виготовлення. Хімічні речовини особливо небезпечні, отруйні, наркотичні, подвійного призначення.»

Цей практикум розроблений з метою аналізу небезпечності хімічних речовин, зареєстрованих як небезпечних факторів, створення методології їх розподілу за небезпечними властивостями для здійснення додаткових регуляторних заходів відповідно до майбутнього законодавства України у сфері управління хімічною безпекою.

Практикум призначений для використання відповідальними співробітниками суб’єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з регулюванням обігу хімічних речовин.

Значна частина практикуму виконана у форматі таблиці Excel, у якій зазначені всі хімічні речовини із державного реєстру небезпечних факторів, їх класифікація небезпеки відповідно до GHS, попередня пріоритизація за критеріями особливо небезпечних та отруйних хімічних речовин.

Зміст

Вступ
1. Критерії пріоритизації хімічних речовин
1.1 Особливо небезпечні хімічні речовини
1.2 Отруйні хімічні речовини
1.3. Хімічні речовини подвійного використання
1.4. Наркотичні речовини та їх прекурсори
2. Аналіз існуючих хімічних речовин на ринку України
2.1 Методологія
2.2 Результати
3. Висновки

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua, reach_cherkassy@mail.com
Практикум “Пошук та легальне використання відкритих даних про хімічні речовини та реєстрантів, які розміщені на порталі Європейського хімічного агентства (ECHA)”

Цей практикум розроблений з метою полегшення пошуку необхідної та валідної інформації про небезпечність хімічних речовин та результатів оцінок ризиків їх застосування, яка опублікована Європейським хімічним агентством (ЕСНА) на своєму веб-сайті.

У практикумі навмисно надається мінімум посилань на сторінки сайту ЕСНА з метою швидкого навчання професіоналів орієнтуватися на сайті, оскільки ЕСНА часто оновлює свій сайт, змінюються посилання, їх назви, але сам алгоритм залишається сталим.

Для користування сайтом ЕСНА та аналізу даних необхідне знання англійської мови або кооперація спеціалістів із перекладачем.

Зміст
Вступ
1. Джерела інформації, які опубліковані ЕСНА
2. Інформація щодо законодавства ЄС, відповідно до якого ЕСНА виконує свої функції
2.1 REACH
2.2. CLP
2.3. BPR
2.4. PIC
2.5. POPs
2.6. CAD
2.7. WFD
2.8. DWD
2.9. EUCLEF
3. Дані щодо хімічних речовин та хімічної продукції
3.1. База даних щодо зареєстрованих хімічних речовин
3.2. Перелік CoRAP хімічних речовин, для яких проводиться оцінка ЕСНА
3.3. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC)-кандидатів на виведення з ринку
3.4. Інформація щодо вмісту особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC) у складі виробів на ринку ЄС
3.5. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, які виводяться з ринку
3.6. Перелік хімічних речовин, використання яких обмежується
3.7. Реєстр класифікацій небезпеки та попереджувального маркування
3.8. Реєстр намірів щодо затвердження гармонізованих класифікацій небезпеки
3.9. Реєстр діючих речовин біоцидної продукції
3.10. Реєстр біоцидної продукції
3.11. Перелік діючих речовин біоцидів та їх постачальників
3.12. Хімічні речовини PIC на відповідні повідомлення
3.13. Перелік стійких органічних забруднювачів POPs
3.14. Наноматеріали на ринку ЄС
4. Проміжні та заключні звіти комітетів ЕСНА та уповноважених ЦОВВ країн-членів ЄС
4.1. Звіти щодо оцінки ризиків відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) No 793/93 (ESR)
4.2. Звіти щодо оцінки стійкості та біоакумулятивності Технічного комітету з нових та існуючих речовин (TC-NES)
4.3. Перехідні звіти відповіно до Додатка XV Регламенту REACH
4.4. Надані рекомендації щодо визначення та ідентифікації особливо небезпечних речовин SVHC
4.5. Реєстр намірів накладання обмежень використання
4.6. Звіти з оцінки діючих речовин біоцидної продукції
4.7. Звіти щодо намірів класифікації небезпеки хімічних речовин
4.8. Консультації щодо надання дозволів для надання на ринку для особливо небезпечних речовин, які виводяться з ринку
5. Керівництва, шаблони та роз’яснення ЕСНА
5.1. Керівництва
5.2. Практикуми
5.3. Формати та інструментарій
6. Легальне використання даних, опублікованих ЕСНА

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua, reach_cherkassy@mail.com
Фінансова звітність ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” 2021

У зв’язку з технічними проблемами роботи основного сайту ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” (nditekhim.com.ua) публікуємо фінансову звітність за перший квартал 2021 року на цьому підпорядкованому сайті відділу.

Форма №1 за І півріччя 2021

Форма №2 за І півріччя 2021
Практикум «Процеси надання нотифікацій до токсикологічних центрів країн ЄС для небезпечних сумішей відповідно до Додатка VIII Регламенту CLP. Роль та участь не-ЄС компаній для збереження конфіденційної інформації. »

Регламентом CLP передбачено призначення певних органів влади або установ у будь-якій країні ЄС як токсикологічних центрів, основним завданням яких є розробка та надання лікувальним закладам та службам невідкладної медичсної допомоги рекомендацій щодо наждання першої допомоги та подальшого лікування осіб, уражених небезпечними сумішами хімічних речовин.

В свою чергу суб’єкти господарювання повинні надати до цих органів інформацію щодо складу та небезпечності сумішей, які вони надають на ринках країн ЄС, присвоюючи особливий ідентифікатор та розміщуюючи його у маркуванні продукції.

У практикумі висвітлюються ці процеси а також надаються рекомендації не-ЄС постачальникам щодо надання інформації імпортерам ЄС зі збереженням конфіденційної інформації.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Довідник існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу». Оновлена версія станом на жовтень 2020 року.

Оновлення 2020 року Довідника існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Проміжні хімічні речовини. Практичні рекомендації щодо використання проміжних речовин у строго контрольованих умовах та розробки технічного досьє у останній версії ПО IUCLID для цілей реєстрації».

У цьому практикумі висвітлюються вимоги до використання хімічних речовин, які підлягають реєстрації відповідно до Регламенту REACH, та які можуть бути зареєстрованою за спрощеною процедурою – реєстрації проміжних хімічних речовин, несприятливий вплив яких має бути повністтю мінімізований та контрольований.

Головна умова – використання речовини у так званих строго контрольованих умовах, про що для можливості проходження за спрощеною процедурою треба навести певні докази.

У практикумі наводяться визначення та приклади такого використання речовин, стандартна доказова база та приводяться приклади розробки реєстраційного досьє для проміжних речовин.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Перелік національних виробників дезінфекційних засобів (біоцидів)

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні щодо поширення штаммів вірусу грипу серотипу C та  підтипів серотипу А (А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3) та загрози виникнення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з поширенням короновірусу штамму SARS-CoV-2 (2019-nCoV), публікуємо можливо невичерпний перелік національних виробників дезінфекційних засобів (біоцидів).

Цей перелік був створений на основі відкритих публікацій Державного реєстру дезінфекційних засобів за 2011 – 2019 роки.

ТОВ «АгроМаксі», м. Харків
ТОВ «САНРАЙЗ ІНВЕСТ», м. Буча, Київська область
ТОВ «СК Джонсон», м. Київ (представництво)
ТОВ «Лізоформ Медікал», м. Київ
ПП «Адекватні технології Україна», м. Одеса
ТОВ «Аульська хлорoпереливна станція», м. Аули, Дніпропетровська область
ТзОВ «ДезоМарк» м. Новояворівськ, Львівська область
ТОВ «Сан Клін ІНТ», м. Одеса
ТОВ «ГігієнаДез», м. Київ
ТОВ «Бланідас», м. Київ
ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «УКРЄВРОХІМ», м. Київ
ДП «Ензим», м. Вінниця
ТОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», м. Пологи, Запорізька область
ТОВ «МДМ», Київська область
ТОВ «Донбасхімгруп», м. Донецьк
ТОВ «Фабрика агрохімікатів», м. Черкаси
ТОВ «Дезант», м. Київ
ТОВ «А-ПРОФІ», м.Київ
ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Трейдгрупп»
ПП «Альянс краси», Київська область
ТОВ «Італ Тайгер»
ТзОВ «ІНТЕР КЄМІКАЛ ГРУП»
ТОВ «Зентекс», м. Київ
ТОВ «БІО-ТЕХНОЛОГІЇ»
ТОВ «ІНТЕРФЛО ІНДАСТРІЄЗ Україна», м. Київ
ТОВ «БАТАТА» , м. Донецьк
ТОВ – фірма «Агрохімпак» м. Рівне
ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції», м. Киів
ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ
ТОВ «Українські екологічні технології плюс», Київська область
ТОВ «АЛЬЯНС ГРУПП» м. Харків
ТОВ ‹‹Владасепт››, м. Київ
ТОВ «ДЕЛАНА», м. Дніпро
ТОВ «ОРДЕМА» м. Київ
ТОВ «ХімСервісГруп» м. Чернівці
ТОВ «НВО «Енергохім», м. Киів
ТОВ «АСТЕРА-ФАРМ», м. Киів
ТОВ «Фаргомед», Київська область
Науково-виробниче ПП «Дезо», м. Борислав Львівська область
ПАТ «Завод молочної кислоти», м. Київ
ТОВ «АЛПЕКС ЛТД» м. Дніпро
ТОВ «Інтердез» м. Київ
ТОВ «ВІК-А» м. Київ
ТОВ «МАДАР»
ТОВ «РОДЕЗ»
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УНІМАКС»
ФОП Жванко Дмитро Володимирович
ТОВ «Лаверна»
ТОВ «Технохімреагент»
БНВ ТОВ «Ельта-Лтд»
ТОВ «Спецтехнологія», м. Київ
ТОВ «Українські Хімічні Технології ЛТД», м. Київ
НВ ТОВ «Фармакос», м. Київ
ПП «О.L. KAR – АгроЗооВет – Сервіс»
Група компаній «Біоцид»
НТЦ «Укрводбезпека», НПП «Біоцид» и НТЦ «Вербена
ПП «Гігієнікс»
ТОВ “ВП “БІОЛОНГ”
ТОВ “БІОНІК”
ПАТ “ДНІПРОАЗОТ”
ТОВ “Б.Браун Медікал Україна”,
ПрАТ “Технолог”
ФОП Сєкунова Софія Олександрівна.
ТОВ “ВІОЛА МЕДТЕХНІКА”,
ТОВ “Феліцата Україна”
ТОВ “Еколаб ТзОВ
ТОВ “Сингента”
ТОВ “ГРІНПАКС”
ТОВ “ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ”
ТОВ “ІНДУСТРІАЛЬНЕ МИЮЧЕ
ОБЛАДНАННЯ”.
ТОВ НВП “КРИСТАЛ ГАЛИЧИНА”
ТОВ “ГРЕНЛАНДІЯ”
ТОВ “ІВАХІМ”
ТОВ « ІННОЛ»
ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит
України»
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМИСЛОВИЙ
БУДИНОК
«УСАДЬБА – АГРОХІМ»
ТОВ „Стеріл-4 Україна”
ТОВ «САБРІЗ»
ТОВ «Інком-Сервіс»
ПАТ «Натурфарм»

 

ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” може провести поглибленні дослідження ринку та застосованості дезінфекційних засобів та суб’єктів господарювання, які надають біоцидну продукцію на ринку України, у разі необхідності.
Звіт про фінансовий стан 2019

Звіт про фінансовий стан ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” станом на 30 червня 2019 року

Завантажити звіт можна за цим посиланням
Звіт про фінансовий стан 2018

Звіт про фінансовий стан ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” станом на 30 червня 2018 року

Завантажити звіт можна за цим посиланням
Практикум “Сучасна практика розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів промислових підприємств”

Даний Практикум має за мету проаналізувати та викласти сучасну практику розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів на промислових підприємствах.

З іншого боку, його розробка викликана необхідністю зібрати, проаналізувати та систематизувати усю професійну інформацію, яка присвячена проблемам стандартизації на рівні промислових підприємств та системно викласти цю інформацію з відповідними авторськими коментарями та роз’ясненнями.

Даний Практикум є аналітичним документом практичного призначення, який розроблений  в рамках надання інформаційно-консультативної допомоги відповідним профільним структурним підрозділам та спеціалістам промисловим підприємств з питань стандартизації.

Зміст:

1. Деякі загальні положення
1.1. Необхідність розробки та структура Практикуму
1.2. Основні терміни, використані в Практикумі
1.3. Інформаційні ресурси, які використані при розробці Практикуму
1.4. Сучасні тенденції у сфері національної стандартизації
1.5. Основні проблеми національної стандартизації
1.6. Методи прийняття нормативних документів
1.7. Стан імплементації міжнародних та європейських стандартів в хімічній промисловості України
1.8. Застосування національних стандартів
2. Аналіз діючої національної нормативно-правової бази, яка унормовує загальні процеси стандартизації в Україні
2.7. Закон України «Про стандартизацію»
2.7.1. Чинна редакція ЗУ «Про стандартизації»
2.7.2. Зміни до ЗУ « Про стандартизацію» (законопроект № 7123 від 19.09.2017)
2.8. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
2.8.1. Чинна редакція Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
2.8.2. Нова редакція (Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання №10183 від 25.03.2019)
2.9. Інші нормативно-правові документи
3. Зовнішні нормативно-технічні документи, які використовуються на промислових підприємствах
3.1. ГОСТи
3.1.1. Скасування ГОСТів на території України
3.1.2. Пролонгування дії окремих ГОСТів станом на 01.01.2019
3.1.3. Можливі процедури використання недіючих ГОСТів
3.1.4. Щодо вимог в альтернативних (еквівалентних) стандартах, які вводяться на заміну скасованим ГОСТам
3.1.5. Алгоритм дій виробника щодо пошуку заміни скасованому ГОСТу
3.2. Державні стандарти України (ДСТУ)
3.3. Міжнародні (ISO) та європейські стандарти (EN)
3.4. Використання технічної документації зарубіжних компаній
4. Сучасна практика розробки стандартів та інших нормативно-технічних документів на промислових підприємствах
4.1. Стандарти підприємства (СтП), стандарти організації (СОУ)
4.1.1. Статусність документу
4.1.2. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки СтП (СОУ)
4.1.3.Внутрішні регуляторні документи щодо розробки СтП
4.1.4. Об’єкти стандартизації СтП (СОУ)
4.1.5. Деякі рекомендації щодо розробки СтП
4.2. Технічні умови підприємства на продукцію (ТУ)
4.2.1. Базові вимоги до ТУ
4.2.2. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки ТУ
4.2.2.1. ЗУ «Про стандартизацію»
4.2.2.2. СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»
4.2.2.3. Інші нормативні документи, які регулюють розробку ТУ
4.2.3.Внутрішні регуляторні та розпорядчі документи щодо розробки ТУ
4.2.3.1. Причини розробки ТУ
4.2.3.2. Об’єкти унормування ТУ
4.2.3.3. Внутрішні розпорядчі документи щодо розробки ТУ
4.2.4. Утримувачі ТУ
4.2.5. Основні рекомендації щодо розробки ТУ
4.2.5.1. Позначення ТУ
4.2.5.2. Перелік необхідної інформації для розробки технічних умов 39
4.2.5.3. Типовий зміст ТУ
4.2.5.4. Оформлення титульного аркушу ТУ
4.2.6. Введення ТУ підприємства до Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних “Технічні умови України”, перевірка ТУ та змін до них
4.2.6.1. Процедура введення ТУ підприємства до Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних «Технічні умови України»
4.2.6.2. Процедура перевірки ТУ та внесення змін до них
4.2.6.2.1. Перевірка технічних умов підприємством-розробником ТУ
4.2.6.2.2. Внесення змін до ТУ
4.2.6.2.2. Перевірка технічних умов підприємства ДП «Укрметртестстандарт» або іншим органом стандартизації
4.2.6.3. Процедура вилучення ТУ з Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних «Технічні умови України»
4.2.6.4. Технічні умови як об’єкт інтелектуальної власності (авторського права)
4.2.6.5. Передача прав власності на ТУ
4.2.6.6. Відображення ТУ в бухгалтерському обліку
4.2.6.7. Статус ТУ на продукцію, що не випускається
4.2.6.8. Скасування ТУ
4.2.6.9. Деякі підсумкові коментарі до розділу 4.2. «Технічні умови підприємства на продукцію» (ТУ)
4.3. Технічні специфікації на продукцію
4.3.1. Основні визначення технічної специфікації на продукцію (ТСпП) як нормативного документу
4.3.1.2. СОТ
4.3.1.3. Країни ЄС
4.3.1.3.1. Технічні специфікації в системі нормативних документів CEN та IEC
4.3.1.3.2. Технічні специфікації в Регламенті ЄС про європейську стандартизацію
4.3.1.3.3. Технічні специфікації в інших нормативно-правових актах ЄС
4.3.1.4. Поняття технічної специфікації в нормативних документах ISO
4.3.2. Розробка технічних специфікацій на продукцію в практиці підприємств
4.3.2.1. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки ТСпП
4.3.2.2. Внутрішні регуляторні документи щодо розробки ТСпП
4.3.3. Деякі рекомендації щодо розробки ТСпП
5. Деякі методологічні аспекти
5.1. Рівні (статусність) нормативних (нормативно- технічних) документів
5.2. Обов’язковість посилань на стандарти
5.2.1. Посилання на стандарти в нормативно-правових та нормативних документах
5.2.2. Посилання на стандарти при здійсненні процедур державних (публічних) закупівель
5.2.2.1. Україна
5.2.2.2. Країни ЄС
5.3. Процедура звернення до НОС (ДП «УкрДНДЦ») щодо розробки ДСТУ
5.4. Прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу
5.5. Придбання нормативних документів в Національному фонді нормативних документів
5.5.1. Платне користування НФНД
5.5.2. Замовлення копій НД
5.5.3. Ціна нормативного документу
5.5.4. Безкоштовне ознайомлення з НД
5.5.5. Ознаки офіційної електронної копії НД
5.5.6 Особливості розповсюдження стандартів IEC
5.5.6.1.Отримання стандартів IEC через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.6.2.Отримання стандартів IEC через офіційний сайт IEC
5.5.7 Особливості розповсюдження стандартів ISO
5.5.7.1. Отримання стандартів ISO через ДП «УкрНДНЦ
5.5.7.1. Отримання стандартів ISO через офіційний сайт ISO
5.5.8. Особливості розповсюдження стандартів ASTM
5.5.8.1. Отримання стандартів ASTM через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.8.2. Отримання стандартів через офіційний сайт American Society for Testing and Materials (ASTM)
5.5.9. Особливості розповсюдження стандартів CEN
5.5.9.1. Отримання стандартів CEN через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.9.2. Отримання стандартів EN через сайт CEN
5.5.10. Особливості розповсюдження стандартів DIN 71
5.5.10.1. Отримання стандартів DIN через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.10.2. Отримання стандартів через офіційний сайт DIN (Beuth Verlag)
5.6. Перевірка відповідності продукції підприємства вимогам НД
5.7. Виробництво продукції без розробки стандарту (ТУ)
6. Деякі ключові висновки та рекомендації для підприємств, які розробляють нормативні документи на продукцію.

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com