Практикум «Зміни законодавства ЄС щодо надання на ринку добрив. Огляд вимог нового регламенту ЄС щодо добрив (удобрювальних продуктів)

Даний Практикум розроблений для підприємств-виробників добрив і компаній-трейдерів з метою роз’яснення положень і надання рекомендацій з підготовки до переходу на нові правила поставок продукції на ринок ЄС при експорті добрив. Читати повністю

Довідник існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу.» Оновлена версія станом на листопад 2019 року.

Щорічне оновлення Довідника існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу. Читати повністю

Огляд вимог Директиви 2014/28 / ЄС від 26 лютого 2014 про гармонізацію положень про розміщення на ринку вибухових речовин цивільного призначення та контролю за ними, і порівняння з положеннями Директиви 93/15/ЄЕС

Нова Директива 2014/28/ЄС від 26 лютого 2014 «Про гармонізацію законів держав-членів ЄС, що стосуються розміщення на ринку вибухових речовин для цивільних цілей і нагляд за ними» в більшій частині заснована на Директиві 93/15/ЄЕС від 5 квітня 1993 року про розміщення на ринку і нагляд за вибуховими речовинами для цивільних цілей і Директиві 2004/57/ЄС від 23 квітня 2004 року про ідентифікацію піротехнічних виробів і деяких боєприпасів, які вона відміняє. Директіва 2014/28/ЄС набрала чинності з 20 квітня 2016 року, після чого вищезгадані директиви перестають офіційно діяти. Читати повністю

Практикум-провідник «Актуальне законодавство ЄС у сфері хімічної безпеки, провідні керівництва і інструментарій щодо виконання вимог нормативно-правових актів ЄС»

В даному практикумі зібрані всі посилання на першоджерела і актуальні консолідовані версії нормативно-правових актів ЄС, бази даних і інструментарій, створений в допомогу хімічним підприємствам для виконання всіх відповідних вимог. Читати повністю

Практикум «Проведення оцінки впливу хімічної речовини з використанням даних вимірювання або принципів моделювання при проведенні оцінки хімічної безпеки»

В даному практикумі висвітлені процедури оцінки передбачуваного або реального впливу хімічної речовини як одного з невід’ємних процесів при проведенні оцінки хімічної безпеки. Читати повністю

Практикум «Розробка та оновлення технічного досьє для цілей реєстрації хімічних речовин не-ЄС виробником відповідно до вимог Регламенту REACH в програмному забезпеченні IUCLID 6»

Починаючи з 21 червня 2016 року Європейське хімічне агентство приймає заявки на реєстрацію хімічних речовин, які створені тільки в ПО IUCLID 6 або безпосередньо в системі REACH-IT.

IUCLID зазнав ряд серйозних змін внаслідок постійної діяльності ЕСНА в напрямку поліпшень правозастосування Регламенту REACH. В практикумі будуть дані чіткі роз’яснення по роботі в середовищі IUCLID 6, правильного заповнення полів технічного досьє для розробки валидного досьє, яке пройде перевірку в системі REACH-IT. Читати повністю

Семінар-практикум «Правозастосування регламентів ЄС REACH, CLP та нормативно-правових актів інших країн світу у сфері регулювання надання на ринку хімічної продукції та її безпечного використання. Прийняття комплексного законодавства у сфері хімічної безпеки в Україні гармонізованого з європейським»

toppic_reachДержавне підприємство «Черкаський НІІТЕХІМ» у вересні 2020 року проводить семінар-практикум «Правозастосування регламентів ЄС REACH, CLP та нормативно-правових актів інших країн світу у сфері регулювання надання на ринку хімічної продукції та її безпечного використання. Прийняття комплексного законодавства у сфері хімічної безпеки в Україні гармонізованого з європейським».

Під час роботи семінару будуть розглянуті актуальні питання та новації в міжнародних і національних законодавчих і нормативно-правових актів у сфері обігу хімічної продукції і підтримки належного рівня хімічної безпеки, які обумовлені дією Регламентів EC REACH, CLP, BPR, CPR, FPR та аналогічних законодавчих актів інших країн світу, включаючи добровільні програми постійного поліпшення і розвитку хімічних підприємств, таких як Responsible care.

Особливу увагу, як зазвичай, буде приділено проблемам поставок хімічної продукції в країни ЄС, включаючи майбутні зміни в правилах надання на ринку ЄС всіх видів добрив.

SAICM_logo_bl_219x85В рамках даного семінару-практикуму буде проведено круглий стіл по робочих проектах Закону України “про хімічну безпеку” національних технічних регламентів “щодо безпечності хімічної продукції” та “щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції”, а також та з питань доцільності прийняття національного технічного регламенту «щодо удобрювальної продукції» в гармонізації з новим європейським регламентом, в рамках якого представники хімічних компаній та інших зацікавлених сторін зможуть взяти участь в обговоренні проекту і вплинути на їх остаточну розробку.

Будемо раді, якщо фахівці Вашого підприємства зможуть взяти участь в роботі семінару-практикуму!

З огляду на неоднозначну ситуацію з епідемією COVID-19 та можливе введеня нових карантинних обмежень дата проведення семінару може змінюватися.  У крайньому випадку розглядається також можливість проведення семінару онлайн. 

Просимо повідомити про участь фахівців по можливості заздалегідь – до 16 вересня 2017 року по факсу:

(0472) 37-31-13,

або за телефонами:

(0472) 36-10-96 (Берензон Ірина Петрівна, Мукомела Антон Миколайович),

(0472) 36-03-26 (Ковеня Тамара Володимирівна),

або за E-mail:

niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com, vipneferaton@ukr.net .

Місце проведення семінару-практикуму – корпус № 1 ДП «Черкаський НДІТЕХІМ (к. 212-216), м Черкаси.

Программа Семинара-практикума (У розробці)

Практикум «Правила і процедури проведення інспектування українських підприємств хімічної промисловості національними компетентними органами. Права і обов’язки компетентних органів і економічних операторів. Передумови успішного проходження інспектування. »

Даний практикум розроблений для хімічних підприємств, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, які здійснюють виробництво або реалізацію різної хімічної продукціі.

В практикумі освітлені процедури проведення державного нагляду хімічних компаній і продукції, що надається на ринку або виробляється, з метою гарантування безпеки для здоров’я людини і довкілля, а також запобігання надзвичайних сітуацій. В практикумі не розглядаються передумови і процедури державного нагляду за фінансовими операціями компаній, формальною організацією їх діяльності і т.д. Читати повністю

Практикум “Європейські критерії приоритизации особливо небезпечних речовин (SVHC) для їх внесення до Додатку XIV (Список речовин, які підлягають авторизації)».

Речовини з певними небезпечними властивостями, які завдають особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу, згідно з новими світовими тенденціями (зокрема – європейській) розглядаються окремо, досліджуються глибше, і часто для таких речовин накладаються обмеження або заборони для деяких, або для всіх видів використання.

Внаслідок того, що систематично проводяться поглиблені дослідження небезпечних властивостей, такі речовини можуть бути виявлені серед раніше порівняно безпечних речовин, і в подальшому – регламентовані. Метою такої регламентації і накладення обмежень є належний контроль ризиків, пов’язаних з використанням таких речовин, а також повне виведення таких речовин з ринку ЄС з перехідними строками, але для використання перехідних положень такиз заборон необхідно проходити процедуру авторизації (надання тимчасового дозволу використання). Читати повністю

Практикум «Небезпечні хімічні речовини, суміші та вироби, що їх містять. Існуючі і прогнозовані обмеження використання в розрізі країн. Практичні рекомендації для національних експортерів»

Речовини з певними небезпечними властивостями, які завдають особливої ​​шкоди здоров’ю людини або навколишньому середовищу, згідно з новими світовими тенденціями розглядаються окремо, досліджуються глибше, і часто для таких речовин накладаються обмеження або заборони для деяких, або для всіх видів використання. Внаслідок систематичних досліджень такі речовини можуть бути виявлені серед раніше порівняно безпечних речовин, і в подальшому – регламентовані. Метою такої регламентації і накладення обмежень є належний контроль ризиків, пов’язаних з використанням цих речовин. Читати повністю