Практикум з проведення оцінки ризиків використання хімічної речовини (сумішшю) і визначення заходів щодо мінімізації ризику (підготовка сценаріїв впливу хімічної речовини). Використання даних сценаріїв впливу споживачами хімічної продукції в ланцюгу поставок.

У практикумі детально наведені процеси оцінки безпечності хімічної речовини і документація результатів оцінки у формі сценаріїв впливу як частини паспортів безпечності.

Описується вся процедура від збору необхідної інформації до проведення триступеневої оцінки та формування сценарію. Окремо виділені процеси розрахунку показників DNEL та PNEC та використання ІТ-моделювання (Q)SAR, ECETOC Tra, EUSES.

Практикум з розробки сценаріїв впливу на основі звіту про хімічну безпеку CSR і на основі показників токсичності і фізико-хімічних властивостей речовини.

Практикум є практичним посібником для розробки сценарів впливу (ES) як частини паспортів безпечності (SDS) для хімічних речовин.

Передача інформації про безпечне поводження з речовиною у ЄС здійснюється за допомогою паспорта безпечності згідно з Регламентом REACH. Умови безпечного використання та заходи управління ризиками відповідно до конкретних видів використання описані у додатку до паспорта безпеки – сценаріях впливу. Читати повністю

Практикум з розробки резюме безпеки (GPS safety summary) як супровідної документації для учасників програми Responsible care. Порівняння з іншими супровідними документами щодо безпечного використання хімічної продукції.

У практикумі представлена Глобальна стратегія управління продукцією GPS та надані практичні рекомендлації щодо проведення оцінки ризику та розробки резюме безпечності продукції (Safety summary) компаніями Responcible care.

Супровід продукту (Керування продуктом, Product Stewardship, PS) – це одна з основ програми Responsible Care, що є ключовим механізмом в управлінні обігу хімічної продукції протягом усього життєвого циклу щодо забезпечення безпеки для здоров’я людини та навколишнього середовища. Читати повністю

Практикум з виконання вимог нормативно-правових актів України у сфері регулювання обігу хімічної продукції.

У цьому практикумі представлена система національного регулювання обігу хімічної продукції в Україні, як загальне вище законодавство (Закони України) так і підзаконні акти, які регулють той чи інший хімічний сектор економіки.

У практикумі розглядаються адміністративні та практичні процеси, такі як: державна регламентація і реєстрація небезпечних факторів, пестицидів і агрохімікатів, визначення ГДК, ліцензування господарської діяльності, класифікація небезпеки та маркування, а також стан імплементації основних міжнародних правових документів у сфері регулювання виробництва і обороту небезпечних хімічних речовин в Україні у 2015 році.

Практикум з проведення класифікації та маркування хімічних речовин та сумішей відповідно до Регламенту CLP. Практичні рекомендації та приклади класифікації сумішевої продукції. Практична робота з реєстром класифікації та маркування хімічних речовин на ринку ЄС.

Цей практикум є практичним посібником для спеціалістів у сфері хімічної безпеки та сертифікації підприємств та організацій, а також інших заінтересованих сторін для використання під час здійснення класифікацій небезпеки речовин та сумішей, нанесення відповідного попереджувального маркування у випадку визначення продукції як небезпечної відповідно до Регламенту ЄС CLP. Читати повністю

Практикум по секторальним Регламентам ЄС, що регулють обіг певних видів хімічної продукції: BPR, FPR, DetR ,CPR.

У цьому практикумі представлені основні процедури та вимоги секторального законодавства ЄС, що регулює той чи інший вид хімічної та дотичної нехарчової продукції, Читати повністю