Практикум з розробки сценаріїв впливу на основі звіту про хімічну безпеку CSR і на основі показників токсичності і фізико-хімічних властивостей речовини.

image_pdfimage_print

Практикум є практичним посібником для розробки сценарів впливу (ES) як частини паспортів безпечності (SDS) для хімічних речовин.

Передача інформації про безпечне поводження з речовиною у ЄС здійснюється за допомогою паспорта безпечності згідно з Регламентом REACH. Умови безпечного використання та заходи управління ризиками відповідно до конкретних видів використання описані у додатку до паспорта безпеки – сценаріях впливу.

Сценарії впливу додаються до розширеного паспорта безпеки та, як правило, є дзеркальним відображенням сценаріїв впливу звіту про хімічну безпеку, але можуть бути розроблені самостійно.

Сценарій впливу описує безпечне використання речовини у певних умовах, за певного виду використання та містить: дескриптори, операційні умови, заходи управління ризиками та ключові вихідні параметри для подальшого калібрування з урахуванням індивідуальних умов конкретного використання споживача.