Запитання та відповіді щодо прийняття та введення в дію Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією»

Цей довідник є «живим» документом, у якому представлені відповіді на загальні та специфічні запитання, що задають представники промисловості, громадськості та інших заінтересованих сторін включно з органами влади, щодо
законодавчих змін України у сфері хімічної безпеки та обігу хімічних речовин, які відбулися та продовжуються внаслідок прийняття базового Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» №
2804-IX від 01.12.2022. Read in full

news

Зміни до Регламенту CLP: нові класи небезпеки хімічної продукції

Європейська Комісія оновила Регламент про класифікацію, маркування та пакування хімічної продукції. Зміни набрали чинності 20 квітня 2023 року.

Відтепер маємо такі нові класи небезпеки хімічної продукції: Read in full

news

Підписано Закон України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”

Закон України від 01.12.2022 № 2804-IX “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” вводиться в дію 29 червня 2024 року.

Євроінтеграційний закон передбачає:

  • створення національної системи управління хімічними речовинами;
  • імплементацію технічних регламентів REACH та CLP;
  • запровадження системи ООН GHS;
  • створення єдиної бази хімічних речовин тощо.

Зертаємо увагу, що згідно із Законом, перед початком виробництва хімічної продукції виробник зобов’язаний розробити та надати споживачу хімічної продукції паспорт безпечності хімічної продукції або інструкцію з безпечного використання залежно від небезпечності хімічної продукції.

Радимо подбати про розробку паспортів безпечності заздалегідь!

Нагадаємо, що ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” пропонує послуги з розробки / валідації паспортів безпечності хімічної продукції, проводить класифікацію небезпечності хімічної продукції відповідно до системи ООН GHS (або конкретних НД або НПА певної країни, що імплементують GHS). Окрім того, в наявності актуалізований практикум з розробки паспорта безпечності на речовину або суміш згідно з Регламентом №1907/2006 (REACH), з урахуванням змін, внесених Регламентом (ЄС) 2020/878 від 18.06.2020 р., Регламентом ЕС №453/2010 та ДСТУ ГОСТ 30333:2009.

Ціни на послуги є договірними і можуть варіюватися залежно від обсягу замовлення. Комерційна пропозиція надсилається за запитом, здійсненим на одну із електронних скриньок: reach_cherkassy@mail.com, sds_cosmetic@i.ua, vipneferaton@ukr.net.

news

SDS: нові вимоги з 1 січня 2023 року

Починаючи з 31 грудня 2022 року, усі паспорти безпечності в обов’язковому порядку мають бути оновлені до нового формату.

Регламентом (ЄС) 2020/878 від 18 червня 2020 року було переглянуто Додаток II до Регламенту REACH (вимоги щодо розробки паспортів безпечності).

Цей Регламент:

  • узгоджує Додаток II з положеннями 6-го та 7-го видань Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічних речовин (СГС) Організації Об’єднаних Націй;
  • вводить вимоги, пов’язані з Додатком VIII до CLP, і включає унікальний ідентифікатор формули (UFI) для небезпечних сумішей, що постачаються для використання на промислових об’єктах, та деяких сумішей, які не упаковані;
  • оновлює інформацію про наноформи речовин відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2018/1881;
  • включає інформацію про ендокринні руйнівники (ED) на основі наукових критеріїв, викладених у Делегованому регламенті (ЄС) 2017/2100 або (ЄС) 2018/605, для покращення передачі інформації про ED через ланцюжок поставок;
  • вносить зміни у Розділ 9 (фізико-хімічні властивості) та Розділ 14 (положення про транспортування).

ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” надає послуги з оновлення і розробки паспортів безпечності відповідно до законодавства ЄС та інших країн, а також пропонує Практикум з розробки паспорта безпечності на речовину або суміш згідно з Регламентом №1907/2006 (REACH) з урахуванням змін, внесених Регламентом (ЄС) 2020/878 від 18.06.2020 р., Регламентом ЄС №453/2010 та ДСТУ ГОСТ 30333:2009.

news

Cхвалено рамковий законопроект “Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією”

18 жовтня 2022 року у першому читанні схвалено рамковий законопроект “Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією” (реєстр. №8037).

Законопроект спрямований на побудову національної системи управління хімічними речовинами на кшталт європейської. Будуть імплементовані європейські технічні регламенти REACH та CLP, запроваджена система класифікації GHS, створена єдина база небезпечних хімічних речовин тощо.

news

Analytical study “European Greenhouse Gas Emissions Trading System (ETS) and the Border Carbon Adjustment Mechanism (CBAM). The state of harmonization of national legislation in the sphere of economy decarbonization and possible consequences for Ukrainian business. Special emphasis for national producers of nitrogen fertilizers, metallurgy and carbon black.

The purpose of this analytical study is to review the current European Union Emissions Trading System (EU ETS) and the future Border Carbon Adjustment Mechanism (EU CBAM), determine the degree of harmonization of relevant Ukrainian legislation in this sphere and provide forecasts of financial impact on Ukrainian exporters of certain products in the EU due to the entry into force of EU CBAM.

The main purpose of this study is to provide a quick understanding of the general mechanism of the EU ETS and EU CBAM, their structural elements and their relationships, thus specific technical features and administrative procedures of these systems are not discussed in detail, they will be the subject of separate research.

The findings of this study are based on available information and logical reasoning of the developer.

news

Guidance "Criteria for prioritizing chemical substances due to their hazardous properties or likelihood of their use as weapons, explosives, drugs or as precursors for their production. Especially hazardous, poisonous, narcotic, dual-use chemical substances."

This guidance is designed to analyze the hazards of chemicals registered as dangerous factors, to create a methodology for their distribution due to their hazardous properties for taking additional regulatory measures in accordance with future legislation of Ukraine in the sphere of chemical safety and security management.

The workshop is intended for use by responsible employees of business entities and central executive bodies whose activities are related to the regulation of chemicals circulation.

Huge part of the guidance is performed in the Excel spreadsheet, which lists all chemical substances from the State register of dangerous factors, their hazard classification according to GHS, pre-prioritization by criteria for especially hazardous and poisonous chemicals.

news

Guidance "Search and legal use of non-confidental data on chemicals and registrants published on the European Chemicals Agency (ECHA) portal"

This guidance is designed to facilitate the search for relevant and valid information on the hazards of chemicals and the results of risk assessments, which is published by the European Chemicals Agency (ECHA) on its website.

The workshop intentionally provides a minimum of links to ECHA site pages in order to quickly train professionals to navigate the site, as ECHA often updates it, changes links, their names, but the algorithm itself remains stable.

Ability to speak and read in English or cooperation of specialists with an interpreter is required to use the ECHA website and analyze the data.

news

Guidance “Processes of notification to EU poison centers on hazardous mixtures in accordance with Annex VIII of the CLP Regulation. The role and participation of non-EU companies for saving of confidential information.»

In CLP Regulation there is the requirement for the designation in any EU country of certain authoritiesor institutions as Poison centers, whose main task is to develop recommendations for first aid and further treatment of persons exposed to hazardous mixtures and provide them to medical and emergency services.

In turn, legal entities have to provide these authorities with information on the composition and hazards of mixtures they place in EU market, assign a unique identifier and place it on product labels.

The wguidance highlights these processes and provides advice to non-EU suppliers on providing information to EU importers while preserving confidential information.

news