Спільний проект Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України “Вдосконалення національної системи нормативного регулювання у сфері хімічної безпеки та захисту”

image_pdfimage_print

Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізовує проект «Вдосконалення національної системи нормативного регулювання у сфері хімічної безпеки та захисту» із метою удосконалення українського законодавства задля зменшення ризиків потенційної шкоди, що може бути завдана небезпечними хімічними речовинами здоров’ю робітників, споживачів та довкіллю, а також попередженню несанкціонованого доступу до токсичних речовин, особливо подвійного використання.

Проект був розроблений Центром запобігання конфліктів ОБСЄ спільно із Координатором проектів ОБСЄ в Україні, у тісній співпраці із державними органами влади України на основі проведеного у 2015 році Комплексного огляду стану хімічної безпеки в Україні, у відповідності до резолюції Ради Безпеки ООН № 1540 (2004). Проект фінансується спільно Євросоюзом та урядом США.

Однією з цілей проекту є розробка національних нормативно-правових актів України для ефективного покращення державного регулювання обігу хімічної продукції та забезпечення її безпечного використання або використання з мінімальними ризиками для здоров’я людини та довкілля.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виступило партнером проекту у частині розробки Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції та Технічного регламенту щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції, гармонізованих з Регламентами ЄС REACH та CLP.

Перші проекти технічних регламентів були розроблені командою обраних національних експертів у 2018 році, але чинного законодавчого підругття (Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності та Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції) для впровадження технічних регламентів такої складності виявилося замалим, враховуючи давно назрілу необхідність розробки та прийнятя рамочного Закону України у сфері хімічної безпеки.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України виступає партнером проекту у частині розробки проекту Закону України «Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією» як рамочного законодавства у сфері.

Внаслідок розробки законопроекту проекти технічних регламентів зазнали технічних змін для виконання специфічних вимог законодавства України щодо регулювання певних правовідносин на відповідному рівні нормативно-правових актів. Отже, у результаті деякі положення оригінальних REACH та CLP визначені законопроетом, а деякі – у проектах технічних регламентів (Постанов КМУ).

Проект Закону України «Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією» виходить за рамки регулювання тільки REACH та CLP, так як є базою для існуючого та майбутнього регулювання у всіх секторах економіки, де застосовуються хімічні речовини, а також несе в собі положення щодо захисту хімічних речовин, розроблені на базі законодавства США CFATS.

Майбутній Закон України «Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією» та підзаконні технічні регламенти стануть основою регулювання обігу хімічної продукції, вплинуть на правозастосування дотичних сфер, таких як управління відходами або ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки та стануть ключовими у хімічній реформі України у цілях євроінтеграції.

зав.сектором “REACH” ДП “Черкаський НДІТЕХІМ”
Антон Мукомела