Зміни до Регламенту CLP: нові класи небезпеки хімічної продукції

Європейська Комісія оновила Регламент про класифікацію, маркування та пакування хімічної продукції. Зміни набрали чинності 20 квітня 2023 року.

Відтепер маємо такі нові класи небезпеки хімічної продукції:

• ендокринний руйнівник (ED HH та ED ENV) для здоров’я людини або навколишнього середовища;
• стійка, біоакумулятивна і токсична (PBT); дужа стійка і дуже біоакумулятивна (vPvB); 
• стійка, мобільна та токсична (PMT); дуже стійка і дуже мобільна (vPvM).

Планується, що у 2024 році буде оновлено Керівництво ЄС по класифікації, маркуванню та пакуванню хімічної продукції. 

Нові класи небезпеки будуть включені в ІТ-інструмент IUCLID навесні 2024 року.

Після закінчення перехідних періодів використання цих класів небезпеки є обов’язковим.

Нові класи небезпеки:

  • ED HH, Категорія 1, Категорія 2 (Ендокринний руйнівник для здоров’я людини)
  • ED ENV, Категорія 1, Категорія 2 (Ендокринний руйнівник для довкілля)
  • PBT (стійка, біоакумулятивна, токсична), vPvB (дуже стійка, дуже біоакумулятивна)
  • PMT (стійка, мобільна, токсична), vPvM (дуже стійка, дуже мобільна).

Перехідні періоди:

  • для нових речовин та сумішей: до 1 травня 2025 року;
  • для існуючих на ринку ЄС речовин, – до 1 листопада 2026 року;
  • для існуючих на ринку ЄС сумішей – до 1 травня 2028 року.  
  • Після закінчення перехідних періодів застосовування нових класів небезпеки є обов’язковим.

За консультацією звертайтеся до фахівців ДП “Черкаський НДІТЕХІМ”: reach_cherkassy@mail.com, vipneferaton@ukr.net;

050 718 42 20 Зав. Сектором REAH Антон Мукомела.