Технічні умови

Відповідно до Закону України “Про стандартизацію”:

Технічні умови (ТУ) – нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

ТУ є нормативним документом прямої дії та є обов’язковим для виконання на конкретному підприємстві, для якого  розроблений та діє даний нормативний документ. У технічних умовах описуються також вимоги до якості, сфери застосування,  основних характеристик та властивостей продукції, сировини, методів випробувань, безпеки навколишнього середовища, пакування та маркування, транспортування та зберігання продукції, що виготовляється, гарантій виробника тощо.

ТУ, як правило, є окремим нормативним документом. Водночас деякі технічні умови можуть бути частиною стандартів підприємств. ТУ розробляються та приймаються виключно підприємствами або організаціями.

ТУ не підлягають обов’язковій реєстрації та внесення в базу даних Технічних умов України, а доцільність їх реєстрацції сумнівна – це максимум перевірка певними установами НД на відповідність методичним рекомендаціям або ДСТУ 1.5.

ДП “Черкаський НДІТЕХІМ” виконує валідні розробки технічних умов для будь-якої продукції, зокрема хімічної.