Регламент (ЄС) № 1223/2009

Регламент (ЄС) № 1223/2009 щодо косметичної продукції є основною нормативною базою для готової косметичної продукції для її надання на ринку ЄС.

Регламентом забезпечується надійна, міжнародно визнана процедура, який посилює безпечність косметичної продукції, беручи до уваги останні технологічні розробки, включаючи можливе використання наноматеріалів.

Найбільш значущі особливості застосування регламенту та процедури:

  1. Виробництво косметичних засобів повинне відповідати Належній виробничій практиці GMP (Good Manufacturing Practices), тобто – відповідно сетрифіковане.
  2. Перш ніж надати косметику на ринок ЄС, виробникам (імпортерам) необхідно один раз централізовано повідомити про свою продукцію через портал повідомлень про косметичні продукти ЄС (CPNP).
  3. Лише якщо відповідна юридична або фізична особа визначена в ЄС як «відповідальна особа», косметичні продукти можуть бути надані на ринку. Положення про косметику дозволяє чітко ідентифікувати цю відповідальну особу та окреслити її обов’язки.
  4. З метою підвищення безпечності косметичної продукції виробникам необхідно розробити звіт про безпеку для кожного продукту як частину файлів інформації про продукт (PIFs).
  5. Певні  конкретні хімічні речовини, а також які становлять особливу небезпеку (канцерогени, руйнівники едокринної системи тощо) заборонені до використання у європейській косметиці. Також регулювання тісно пов’язане з Регламентом ЄC №1907/2006 REACH стосовно встановлених обмежень та паспортів безпечності, а також з Регламентом ЄС №1272/2008 CLР, так як класифікація небезпеки є ключем до визначення, забороняється інгредієнт у продукції,
  6. Барвники, консерванти та УФ-фільтри, включаючи ті, що є наноматеріалами, повинні бути чітко дозволені регулюванням.  Наноматеріали повинні бути позначені в списку інгредієнтів словом «нано» в дужках після назви речовини, напр. «діоксид титану (нано)».
  7. Визначені чіткі норми маркування косметичної продукції.
  8. Відповідальна особа зобов’язана повідомляти національні органи про серйозні небажані наслідки застосування косметики. Органи, в свою чергу, зобов’язані поділитися цією інформацією з іншими країнами ЄС.

Цим регламентом прямо не встановлюються вимоги щодо надання та використання паспортів безпечності SDS на компоненти (сировину) косметичних засобів, але на практиці вони є універсальними засобами для виконання багатьох вимог регламенту, а також це вимагається регламетом REACH. Також необхідно так чи інакше провести GHS класифікацію небезпеки речовин, що входять до складу косметики, для виконання вимог щодо заборон та обмежень їх викоистання.

Англомовна консолідована версія Регламенту (ЄС) № 1223/2009:

>>>Завантажити<<<