Практикум «Зміни законодавства ЄС щодо надання на ринку добрив. Огляд вимог нового регламенту ЄС щодо добрив (удобрювальних продуктів)

Даний Практикум розроблений для підприємств-виробників добрив і компаній-трейдерів з метою роз’яснення положень і надання рекомендацій з підготовки до переходу на нові правила поставок продукції на ринок ЄС при експорті добрив.

Нові правила введені Регламентом Європейського парламенту та Ради ЄС, що встановлює правила надання на ринку удобрювальних продуктів ЄС, маркованих знаком CE і вносить поправки в Регламенти (ЄС) № 1069/2009 і (ЄС) № 1107/2009. Новий Регламент замінив Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2003/2003 від 13 жовтня 2003 року щодо добрив.

Зміст:

1. Вступ
2. Постатейний аналіз основних положень нового регламенту ЄС щодо удобрювальних продуктів
2.1. Сфера застосування
2.2. Основні визначення
2.3. Вільне розміщення та пересування удобрювальних продуктів
3. Обов’язки економічних операторів
3.1. Обов’язки виробників
3.2. Обов’язки уповноваженого представника
3.3. Обов’язки імпортерів
3.4. Обов’язки дистриб’юторів
3.5. Випадки, коли зобов’язання виробників застосовуються до імпортерів і дистриб’юторів
3.6. Упакування та перепакування імпортерами і дистриб’юторами
3.7. Ідентифікація економічних операторів
4. Оцінка відповідності удобрювальних продуктів ЄС
4.1.Презумція відповідності
4.2. Загальні технічні специфікації
4.3. Оцінка відповідності
4.4. ЄС Декларація відповідності
4.5. Загальні принципи маркування CE
4.6. Правила та умови нанесення маркування CE
4.7. Припинення статусу відходів
5. Нотифікації органів оцінки відповідності
5.1. Нотифікуючі органи
5.2. Вимоги до нотифікуючого органу
5.3. Вимоги до нотифікованого (уповноваженого) органу
5.4. Презумпція відповідності нотифікованого органу
5.5. Дочірні та субпідрядні організації нотифікованого органу
5.6. Заявка на нотифікацію
5.7. Процедура нотифікації
5.8. Ідентифікаційні номери і списки нотифікованих органів
5.9. Зміни в нотифікації
5.10. Оскарження компетентності нотифікованих органів
5.11. Робочі обов’язки нотифікованих органів
5.12. Оскарження рішень нотифікованих органів
5.13. Обов’язки нотифікованих органів у сфері інформації
5.14. Обмін досвідом
5.15. Координація роботи нотифікованих органів
6. Спостереження на ринку Евросоюзу, контроль за удобрювальними продуктами ЄС, запровадження ринку Евросоюзу, і процедура безпеки Евросоюзу
6.1. Нагляд за ринком ЄС і контроль за наданням удобрювальних продуктів на ринку Союзу
6.2. Процедура обігу на національному рівні удобрювальних продуктів ЄС, які несуть ризик
6.3. Процедура захисту ринку
6.4. Удобрювальні продукти ЄС, які представляють ризик
6.5. Офіційна невідповідність
7. Делеговані повноваження і порядок функціонування комітету
7.1. Поправки до додатків і здійснення делегування
7.2. Окремі делеговані нормативні акти для окремих категорій компонентів продуктів
7.3. Здійснення делегування
7.4. Процедура комітету
8. Поправки
8.1. Поправки до Регламенту (ЄС) № 1069/2009
8.2. Поправки до Регламенту (ЄС) № 1107/2009
9. Перехідні та заключні положення
9.1. Штрафні санкції
9.2. Звіт
9.3. Огляд біорозкладу
9.4. Скасування Регламенту (ЄС) № 2003/2003
9.5. Перехідні положення
9.6. Набрання чинності і застосування
10. Категорії функціонування ( «PFC») удобрювальних продуктів ЄС. Додаток 1
10.1. Частина 1. Призначення категорій функціонування удобрювальних продуктів
10.2. Частина II. Вимоги, що стосуються категорій функціонування продуктів ( «PFC»)
10.2.1. PFC 1. Добрива
10.2.2. PFC 1 (A). Органічні добрива
10.2.2.1. PFC 1 (A) (I). Тверді органічні добрива
10.2.2.2. PFC 1 (A) (II). Рідкі органічні добрива
10.2.3. PFC 1 (B). Органо-мінеральні добрива
10.2.3.1. PFC 1 (B) (I). Тверді органо-мінеральні добрива
10.2.3.2. PFC 1 (B) (II). Рідкі органо-мінеральне добрива
10.2.4. PFC 1 (C). Неорганічні добрива
10.2.4.1. PFC 1 (C) (I). Неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.1. PFC 1 (C) (I) (a). Тверді неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.1.1. PFC 1 (C) (I) (a) (i). Прості тверді неорганічні однокомпонентні добрива
10.2.4.1.1.2.PFC 1 (C) (I) (a) (ii). Складні тверді неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.1.3. PFC 1 (C) (I) (a) (i ii) (A). Прості або складні тверді неорганічні макрокомпонентні аміачно-нітратні добрива з високим вмістом азоту
10.2.4.1.2. PFC 1 (C) (I) (b). Рідкі неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.2.1. PFC1 (C) (I) (b) (i). Прості рідкі неорганічні однокомпонентні добрива
10.2.4.1.2.2. PFC 1 (C) (I) (b) (ii). Складні рідкі неорганічні багатокомпонентні добрива
10.2.4.2.1. PFC1 (C) (II) (a). Прості неорганічні мікрокомпонентні (мікроелементні) добрива
10.2.4.2.2. PFC 1 (C) (II) (b). Складні неорганічні мікрокомпонентні добрива
10.3. PFC 2. Вапнякові матеріали
10.4. PFC 3. Грунтові меліоранти
10.4.1. PFC 3 (A). Органічний грунтовий меліорант
10.4.2. PFC 3 (B). Неорганічний грунтовий меліорант
10.5.PFC 4. Поживне середовища
10.6. PFC 5. Інгібітори
10.6.1. PFC 5 (A). Інгібітор нітрифікації
10.6.2. PFC 5 (В). Інгібітор денітрифікації
10.6.3. PFC 5 (С). Інгібітор уреази
10.7. PFC 6. Біостимулятори рослин
10.7.1. PFC 6 (A). Біостимулятори рослин, що містять мікроорганізми
10.7.2.PFC 6 (B). Стимулятори рослин, які містять мікроорганізмів
10.8. PFC 7. Суміш удобрювальних продуктів
11. Категорії складових компонентів продуктів. Додаток II
11.1. Загальні положення
11.2. ЧАСТИНА I. Огляд категорій компонентів продуктів
11.3. ЧАСТИНА II. Вимоги щодо категорій компонентів (речовин) продуктів
11.3.1. CMC 1: Первинні (вихідні) речовини і суміші
11.3.2. CMC 2. Рослини, частини рослин або рослинні екстракти
11.3.3. CMC 3. Компост
11.3.4.CMC 4. Свіжий бродильний субтрат (дігестат)
11.3.5. CMC 5. Інші дігестати, крім свіжих дігестатів (свіжих бродильних продуктів)
11.3.6. CMC 6. Побічні продукти харчової промисловості
11.3.7. CMC 7. Мікроорганізми
10.3.8. CMC 8. Поживні речовини-полімери
11.3.9. CMC 9. Інші полімери, які не є поживними речовинами
11.3.10. CMC 10. Похідні продукти в значенні регламенту (ЄС) № 1069/2009
11.3.11. CMC 11. Побічні продукти в значенні директиви (ЄС) № 2008/98/ЄС
12. Вимоги до маркування. Додаток III
12.1. ЧАСТИНА 1. Загальні вимоги до маркування.
12.2. ЧАСТИНА 2. Вимоги щодо маркування конкретних продуктів
12.2.1. PFC 1. добрива
12.2.1.1. PFC 1 (A). Органічні добрива
12.2.1.2. PFC 1 (B). Органо-мінеральні добрива
12.2.1.3. PFC 1 (C): неорганічні добрива
12.2.1.3.1. PFC 1 (C) (I). Неорганічні макрокомпонентні добрива
12.2.1.3.2. PFC 1 (C) (I) (a): Тверді неорганічні макрокомпонентні добрива
12.2.1.3.3. PFC 1 (C) (I) (b): Рідкі неорганічні макрокомпонентні (макроелементні) добрива
12.2.1.4.PFC 1 (C) (II): Неорганічні мікрокомпонентні (мікроелементні) добрива
12.2.1.4.1. PFC 1 (C) (II) (a): Просте неорганічне мікрокомпонентне (мікроелементне) добриво
12.2.1.4.2. PFC 1 (C) (II) (b): Складне неорганічне мікрокомпонентне (мікроелементне) добриво
12.2.2. PFC 2. Вапняні продукти
12.2.3. PFC 3. Меліоранти грунту
12.2.3.1. PFC 3 (A)). Органічні меліоранти ґрунту
12.2.4. PFC 4. Поживні середовища (субтрат)
12.2.5. PFC6. Інгібітори
12.2.6. PFC 6. Біостимуляторів рослин
12.2.6.1.PFC 6 (A). Біостимулятор рослин, що містять мікроорганізми
12.2.7. PFC 7. Суміш удобрювальних продуктів
12.3. ЧАСТИНА 3. Правила толерантності
12.3.1. PFC 1. Добрива
12.3.1.1. PFC 1 (A). Органічні добрива
12.3.1.2. PFC 1 (B). Органо-мінеральні добрива
12.3.1.3. PFC 1 (C). Неорганічні добрива
12.3.2. PFC 2. Вапнякові продукти
12.3.3. PFC 3. Меліоранти грунту
12.3.4. PFC 4. субтрат (поживне середовище)
12.3.5. PFC 5. Інгібітори
12.3.6. PFC 6 (A). Біостимулятор рослин на основі микроорганизмів
12.3.7. PFC 7. Суміш удобрювальних продуктів
13. Процедура оцінки відповідності. Додаток IV.
13.1. ЧАСТИНА 1. Застосування процедур оцінки відповідності
13.1.2. Застосування внутрішнього контролю виробництва
(МОДУЛЬ A)
13.1.2.1. Застосування контролю внутрішнього виробництва плюс контрольоване тестування продукту (модуль a1)
13.1.3. Застосування експертизи ЄС-типу (модуль b) для оцінки відповідності, заснованих на внутрішньому контролі виробництва (модуль c)
13.1.4. Застосування забезпечення якості виробничого процесу (модуль d1)
13.2. ЧАСТИНА 2. Опис процедур оцінки відповідності
13.2.1. МОДУЛЬ A – внутрішній контроль виробництва
13.2.2. МОДУЛЬ A1. Контроль внутрішнього виробництва плюс контроль тестування товарів
13.2.3. МОДУЛЬ B. ЄС-експертиза типового зразка
13.2.4. МОДУЛЬ C. Відповідність дослідного зразка на основі внутрішнього контролю виробництва
13.2.5. МОДУЛЬ D1. Забезпечення якості виробничого процесу
14. Форма ЄС декларації про відповідності. додаток V.
15. Покрокові дії підприємств – експортерів удобрювати продуктів в єс при переході на вимоги нового регламенту щодо удобрювальних продуктів

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com