Практикум “Сучасна практика розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів промислових підприємств”

Даний Практикум має за мету проаналізувати та викласти сучасну практику розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів на промислових підприємствах.

З іншого боку, його розробка викликана необхідністю зібрати, проаналізувати та систематизувати усю професійну інформацію, яка присвячена проблемам стандартизації на рівні промислових підприємств та системно викласти цю інформацію з відповідними авторськими коментарями та роз’ясненнями.

Даний Практикум є аналітичним документом практичного призначення, який розроблений  в рамках надання інформаційно-консультативної допомоги відповідним профільним структурним підрозділам та спеціалістам промисловим підприємств з питань стандартизації.

Зміст:

1. Деякі загальні положення
1.1. Необхідність розробки та структура Практикуму
1.2. Основні терміни, використані в Практикумі
1.3. Інформаційні ресурси, які використані при розробці Практикуму
1.4. Сучасні тенденції у сфері національної стандартизації
1.5. Основні проблеми національної стандартизації
1.6. Методи прийняття нормативних документів
1.7. Стан імплементації міжнародних та європейських стандартів в хімічній промисловості України
1.8. Застосування національних стандартів
2. Аналіз діючої національної нормативно-правової бази, яка унормовує загальні процеси стандартизації в Україні
2.7. Закон України «Про стандартизацію»
2.7.1. Чинна редакція ЗУ «Про стандартизації»
2.7.2. Зміни до ЗУ « Про стандартизацію» (законопроект № 7123 від 19.09.2017)
2.8. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
2.8.1. Чинна редакція Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
2.8.2. Нова редакція (Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання №10183 від 25.03.2019)
2.9. Інші нормативно-правові документи
3. Зовнішні нормативно-технічні документи, які використовуються на промислових підприємствах
3.1. ГОСТи
3.1.1. Скасування ГОСТів на території України
3.1.2. Пролонгування дії окремих ГОСТів станом на 01.01.2019
3.1.3. Можливі процедури використання недіючих ГОСТів
3.1.4. Щодо вимог в альтернативних (еквівалентних) стандартах, які вводяться на заміну скасованим ГОСТам
3.1.5. Алгоритм дій виробника щодо пошуку заміни скасованому ГОСТу
3.2. Державні стандарти України (ДСТУ)
3.3. Міжнародні (ISO) та європейські стандарти (EN)
3.4. Використання технічної документації зарубіжних компаній
4. Сучасна практика розробки стандартів та інших нормативно-технічних документів на промислових підприємствах
4.1. Стандарти підприємства (СтП), стандарти організації (СОУ)
4.1.1. Статусність документу
4.1.2. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки СтП (СОУ)
4.1.3.Внутрішні регуляторні документи щодо розробки СтП
4.1.4. Об’єкти стандартизації СтП (СОУ)
4.1.5. Деякі рекомендації щодо розробки СтП
4.2. Технічні умови підприємства на продукцію (ТУ)
4.2.1. Базові вимоги до ТУ
4.2.2. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки ТУ
4.2.2.1. ЗУ «Про стандартизацію»
4.2.2.2. СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»
4.2.2.3. Інші нормативні документи, які регулюють розробку ТУ
4.2.3.Внутрішні регуляторні та розпорядчі документи щодо розробки ТУ
4.2.3.1. Причини розробки ТУ
4.2.3.2. Об’єкти унормування ТУ
4.2.3.3. Внутрішні розпорядчі документи щодо розробки ТУ
4.2.4. Утримувачі ТУ
4.2.5. Основні рекомендації щодо розробки ТУ
4.2.5.1. Позначення ТУ
4.2.5.2. Перелік необхідної інформації для розробки технічних умов 39
4.2.5.3. Типовий зміст ТУ
4.2.5.4. Оформлення титульного аркушу ТУ
4.2.6. Введення ТУ підприємства до Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних “Технічні умови України”, перевірка ТУ та змін до них
4.2.6.1. Процедура введення ТУ підприємства до Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних «Технічні умови України»
4.2.6.2. Процедура перевірки ТУ та внесення змін до них
4.2.6.2.1. Перевірка технічних умов підприємством-розробником ТУ
4.2.6.2.2. Внесення змін до ТУ
4.2.6.2.2. Перевірка технічних умов підприємства ДП «Укрметртестстандарт» або іншим органом стандартизації
4.2.6.3. Процедура вилучення ТУ з Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних «Технічні умови України»
4.2.6.4. Технічні умови як об’єкт інтелектуальної власності (авторського права)
4.2.6.5. Передача прав власності на ТУ
4.2.6.6. Відображення ТУ в бухгалтерському обліку
4.2.6.7. Статус ТУ на продукцію, що не випускається
4.2.6.8. Скасування ТУ
4.2.6.9. Деякі підсумкові коментарі до розділу 4.2. «Технічні умови підприємства на продукцію» (ТУ)
4.3. Технічні специфікації на продукцію
4.3.1. Основні визначення технічної специфікації на продукцію (ТСпП) як нормативного документу
4.3.1.2. СОТ
4.3.1.3. Країни ЄС
4.3.1.3.1. Технічні специфікації в системі нормативних документів CEN та IEC
4.3.1.3.2. Технічні специфікації в Регламенті ЄС про європейську стандартизацію
4.3.1.3.3. Технічні специфікації в інших нормативно-правових актах ЄС
4.3.1.4. Поняття технічної специфікації в нормативних документах ISO
4.3.2. Розробка технічних специфікацій на продукцію в практиці підприємств
4.3.2.1. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки ТСпП
4.3.2.2. Внутрішні регуляторні документи щодо розробки ТСпП
4.3.3. Деякі рекомендації щодо розробки ТСпП
5. Деякі методологічні аспекти
5.1. Рівні (статусність) нормативних (нормативно- технічних) документів
5.2. Обов’язковість посилань на стандарти
5.2.1. Посилання на стандарти в нормативно-правових та нормативних документах
5.2.2. Посилання на стандарти при здійсненні процедур державних (публічних) закупівель
5.2.2.1. Україна
5.2.2.2. Країни ЄС
5.3. Процедура звернення до НОС (ДП «УкрДНДЦ») щодо розробки ДСТУ
5.4. Прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу
5.5. Придбання нормативних документів в Національному фонді нормативних документів
5.5.1. Платне користування НФНД
5.5.2. Замовлення копій НД
5.5.3. Ціна нормативного документу
5.5.4. Безкоштовне ознайомлення з НД
5.5.5. Ознаки офіційної електронної копії НД
5.5.6 Особливості розповсюдження стандартів IEC
5.5.6.1.Отримання стандартів IEC через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.6.2.Отримання стандартів IEC через офіційний сайт IEC
5.5.7 Особливості розповсюдження стандартів ISO
5.5.7.1. Отримання стандартів ISO через ДП «УкрНДНЦ
5.5.7.1. Отримання стандартів ISO через офіційний сайт ISO
5.5.8. Особливості розповсюдження стандартів ASTM
5.5.8.1. Отримання стандартів ASTM через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.8.2. Отримання стандартів через офіційний сайт American Society for Testing and Materials (ASTM)
5.5.9. Особливості розповсюдження стандартів CEN
5.5.9.1. Отримання стандартів CEN через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.9.2. Отримання стандартів EN через сайт CEN
5.5.10. Особливості розповсюдження стандартів DIN 71
5.5.10.1. Отримання стандартів DIN через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.10.2. Отримання стандартів через офіційний сайт DIN (Beuth Verlag)
5.6. Перевірка відповідності продукції підприємства вимогам НД
5.7. Виробництво продукції без розробки стандарту (ТУ)
6. Деякі ключові висновки та рекомендації для підприємств, які розробляють нормативні документи на продукцію.

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com