Практикум “Пошук та легальне використання відкритих даних про хімічні речовини та реєстрантів, які розміщені на порталі Європейського хімічного агентства (ECHA)”

Цей практикум розроблений з метою полегшення пошуку необхідної та валідної інформації про небезпечність хімічних речовин та результатів оцінок ризиків їх застосування, яка опублікована Європейським хімічним агентством (ЕСНА) на своєму веб-сайті.

У практикумі навмисно надається мінімум посилань на сторінки сайту ЕСНА з метою швидкого навчання професіоналів орієнтуватися на сайті, оскільки ЕСНА часто оновлює свій сайт, змінюються посилання, їх назви, але сам алгоритм залишається сталим.

Для користування сайтом ЕСНА та аналізу даних необхідне знання англійської мови або кооперація спеціалістів із перекладачем.

Зміст
Вступ
1. Джерела інформації, які опубліковані ЕСНА
2. Інформація щодо законодавства ЄС, відповідно до якого ЕСНА виконує свої функції
2.1 REACH
2.2. CLP
2.3. BPR
2.4. PIC
2.5. POPs
2.6. CAD
2.7. WFD
2.8. DWD
2.9. EUCLEF
3. Дані щодо хімічних речовин та хімічної продукції
3.1. База даних щодо зареєстрованих хімічних речовин
3.2. Перелік CoRAP хімічних речовин, для яких проводиться оцінка ЕСНА
3.3. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC)-кандидатів на виведення з ринку
3.4. Інформація щодо вмісту особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC) у складі виробів на ринку ЄС
3.5. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, які виводяться з ринку
3.6. Перелік хімічних речовин, використання яких обмежується
3.7. Реєстр класифікацій небезпеки та попереджувального маркування
3.8. Реєстр намірів щодо затвердження гармонізованих класифікацій небезпеки
3.9. Реєстр діючих речовин біоцидної продукції
3.10. Реєстр біоцидної продукції
3.11. Перелік діючих речовин біоцидів та їх постачальників
3.12. Хімічні речовини PIC на відповідні повідомлення
3.13. Перелік стійких органічних забруднювачів POPs
3.14. Наноматеріали на ринку ЄС
4. Проміжні та заключні звіти комітетів ЕСНА та уповноважених ЦОВВ країн-членів ЄС
4.1. Звіти щодо оцінки ризиків відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) No 793/93 (ESR)
4.2. Звіти щодо оцінки стійкості та біоакумулятивності Технічного комітету з нових та існуючих речовин (TC-NES)
4.3. Перехідні звіти відповіно до Додатка XV Регламенту REACH
4.4. Надані рекомендації щодо визначення та ідентифікації особливо небезпечних речовин SVHC
4.5. Реєстр намірів накладання обмежень використання
4.6. Звіти з оцінки діючих речовин біоцидної продукції
4.7. Звіти щодо намірів класифікації небезпеки хімічних речовин
4.8. Консультації щодо надання дозволів для надання на ринку для особливо небезпечних речовин, які виводяться з ринку
5. Керівництва, шаблони та роз’яснення ЕСНА
5.1. Керівництва
5.2. Практикуми
5.3. Формати та інструментарій
6. Легальне використання даних, опублікованих ЕСНА

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua, reach_cherkassy@mail.com