Практикум «Критерії пріоритизації хімічних речовин, зважаючи на їх небезпечні властивості або ймовірності використання у якості зброї, вибухівки, наркотиків або як прекурсорів для їх виготовлення. Хімічні речовини особливо небезпечні, отруйні, наркотичні, подвійного призначення.»

Цей практикум розроблений з метою аналізу небезпечності хімічних речовин, зареєстрованих як небезпечних факторів, створення методології їх розподілу за небезпечними властивостями для здійснення додаткових регуляторних заходів відповідно до майбутнього законодавства України у сфері управління хімічною безпекою.

Практикум призначений для використання відповідальними співробітниками суб’єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана з регулюванням обігу хімічних речовин.

Значна частина практикуму виконана у форматі таблиці Excel, у якій зазначені всі хімічні речовини із державного реєстру небезпечних факторів, їх класифікація небезпеки відповідно до GHS, попередня пріоритизація за критеріями особливо небезпечних та отруйних хімічних речовин.

Зміст

Вступ
1. Критерії пріоритизації хімічних речовин
1.1 Особливо небезпечні хімічні речовини
1.2 Отруйні хімічні речовини
1.3. Хімічні речовини подвійного використання
1.4. Наркотичні речовини та їх прекурсори
2. Аналіз існуючих хімічних речовин на ринку України
2.1 Методологія
2.2 Результати
3. Висновки

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua, reach_cherkassy@mail.com
Практикум “Пошук та легальне використання відкритих даних про хімічні речовини та реєстрантів, які розміщені на порталі Європейського хімічного агентства (ECHA)”

Цей практикум розроблений з метою полегшення пошуку необхідної та валідної інформації про небезпечність хімічних речовин та результатів оцінок ризиків їх застосування, яка опублікована Європейським хімічним агентством (ЕСНА) на своєму веб-сайті.

У практикумі навмисно надається мінімум посилань на сторінки сайту ЕСНА з метою швидкого навчання професіоналів орієнтуватися на сайті, оскільки ЕСНА часто оновлює свій сайт, змінюються посилання, їх назви, але сам алгоритм залишається сталим.

Для користування сайтом ЕСНА та аналізу даних необхідне знання англійської мови або кооперація спеціалістів із перекладачем.

Зміст
Вступ
1. Джерела інформації, які опубліковані ЕСНА
2. Інформація щодо законодавства ЄС, відповідно до якого ЕСНА виконує свої функції
2.1 REACH
2.2. CLP
2.3. BPR
2.4. PIC
2.5. POPs
2.6. CAD
2.7. WFD
2.8. DWD
2.9. EUCLEF
3. Дані щодо хімічних речовин та хімічної продукції
3.1. База даних щодо зареєстрованих хімічних речовин
3.2. Перелік CoRAP хімічних речовин, для яких проводиться оцінка ЕСНА
3.3. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC)-кандидатів на виведення з ринку
3.4. Інформація щодо вмісту особливо небезпечних хімічних речовин (SVHC) у складі виробів на ринку ЄС
3.5. Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, які виводяться з ринку
3.6. Перелік хімічних речовин, використання яких обмежується
3.7. Реєстр класифікацій небезпеки та попереджувального маркування
3.8. Реєстр намірів щодо затвердження гармонізованих класифікацій небезпеки
3.9. Реєстр діючих речовин біоцидної продукції
3.10. Реєстр біоцидної продукції
3.11. Перелік діючих речовин біоцидів та їх постачальників
3.12. Хімічні речовини PIC на відповідні повідомлення
3.13. Перелік стійких органічних забруднювачів POPs
3.14. Наноматеріали на ринку ЄС
4. Проміжні та заключні звіти комітетів ЕСНА та уповноважених ЦОВВ країн-членів ЄС
4.1. Звіти щодо оцінки ризиків відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) No 793/93 (ESR)
4.2. Звіти щодо оцінки стійкості та біоакумулятивності Технічного комітету з нових та існуючих речовин (TC-NES)
4.3. Перехідні звіти відповіно до Додатка XV Регламенту REACH
4.4. Надані рекомендації щодо визначення та ідентифікації особливо небезпечних речовин SVHC
4.5. Реєстр намірів накладання обмежень використання
4.6. Звіти з оцінки діючих речовин біоцидної продукції
4.7. Звіти щодо намірів класифікації небезпеки хімічних речовин
4.8. Консультації щодо надання дозволів для надання на ринку для особливо небезпечних речовин, які виводяться з ринку
5. Керівництва, шаблони та роз’яснення ЕСНА
5.1. Керівництва
5.2. Практикуми
5.3. Формати та інструментарій
6. Легальне використання даних, опублікованих ЕСНА

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim@nditekhim.com.ua, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Процеси надання нотифікацій до токсикологічних центрів країн ЄС для небезпечних сумішей відповідно до Додатка VIII Регламенту CLP. Роль та участь не-ЄС компаній для збереження конфіденційної інформації. »

Регламентом CLP передбачено призначення певних органів влади або установ у будь-якій країні ЄС як токсикологічних центрів, основним завданням яких є розробка та надання лікувальним закладам та службам невідкладної медичсної допомоги рекомендацій щодо наждання першої допомоги та подальшого лікування осіб, уражених небезпечними сумішами хімічних речовин.

В свою чергу суб’єкти господарювання повинні надати до цих органів інформацію щодо складу та небезпечності сумішей, які вони надають на ринках країн ЄС, присвоюючи особливий ідентифікатор та розміщуюючи його у маркуванні продукції.

У практикумі висвітлюються ці процеси а також надаються рекомендації не-ЄС постачальникам щодо надання інформації імпортерам ЄС зі збереженням конфіденційної інформації.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Довідник існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу». Оновлена версія станом на жовтень 2020 року.

Оновлення 2020 року Довідника існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Проміжні хімічні речовини. Практичні рекомендації щодо використання проміжних речовин у строго контрольованих умовах та розробки технічного досьє у останній версії ПО IUCLID для цілей реєстрації».

У цьому практикумі висвітлюються вимоги до використання хімічних речовин, які підлягають реєстрації відповідно до Регламенту REACH, та які можуть бути зареєстрованою за спрощеною процедурою – реєстрації проміжних хімічних речовин, несприятливий вплив яких має бути повністтю мінімізований та контрольований.

Головна умова – використання речовини у так званих строго контрольованих умовах, про що для можливості проходження за спрощеною процедурою треба навести певні докази.

У практикумі наводяться визначення та приклади такого використання речовин, стандартна доказова база та приводяться приклади розробки реєстраційного досьє для проміжних речовин.

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум “Сучасна практика розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів промислових підприємств”

Даний Практикум має за мету проаналізувати та викласти сучасну практику розробки стандартів та аналогічних нормативно-технічних документів на промислових підприємствах.

З іншого боку, його розробка викликана необхідністю зібрати, проаналізувати та систематизувати усю професійну інформацію, яка присвячена проблемам стандартизації на рівні промислових підприємств та системно викласти цю інформацію з відповідними авторськими коментарями та роз’ясненнями.

Даний Практикум є аналітичним документом практичного призначення, який розроблений  в рамках надання інформаційно-консультативної допомоги відповідним профільним структурним підрозділам та спеціалістам промисловим підприємств з питань стандартизації.

Зміст:

1. Деякі загальні положення
1.1. Необхідність розробки та структура Практикуму
1.2. Основні терміни, використані в Практикумі
1.3. Інформаційні ресурси, які використані при розробці Практикуму
1.4. Сучасні тенденції у сфері національної стандартизації
1.5. Основні проблеми національної стандартизації
1.6. Методи прийняття нормативних документів
1.7. Стан імплементації міжнародних та європейських стандартів в хімічній промисловості України
1.8. Застосування національних стандартів
2. Аналіз діючої національної нормативно-правової бази, яка унормовує загальні процеси стандартизації в Україні
2.7. Закон України «Про стандартизацію»
2.7.1. Чинна редакція ЗУ «Про стандартизації»
2.7.2. Зміни до ЗУ « Про стандартизацію» (законопроект № 7123 від 19.09.2017)
2.8. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
2.8.1. Чинна редакція Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
2.8.2. Нова редакція (Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання №10183 від 25.03.2019)
2.9. Інші нормативно-правові документи
3. Зовнішні нормативно-технічні документи, які використовуються на промислових підприємствах
3.1. ГОСТи
3.1.1. Скасування ГОСТів на території України
3.1.2. Пролонгування дії окремих ГОСТів станом на 01.01.2019
3.1.3. Можливі процедури використання недіючих ГОСТів
3.1.4. Щодо вимог в альтернативних (еквівалентних) стандартах, які вводяться на заміну скасованим ГОСТам
3.1.5. Алгоритм дій виробника щодо пошуку заміни скасованому ГОСТу
3.2. Державні стандарти України (ДСТУ)
3.3. Міжнародні (ISO) та європейські стандарти (EN)
3.4. Використання технічної документації зарубіжних компаній
4. Сучасна практика розробки стандартів та інших нормативно-технічних документів на промислових підприємствах
4.1. Стандарти підприємства (СтП), стандарти організації (СОУ)
4.1.1. Статусність документу
4.1.2. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки СтП (СОУ)
4.1.3.Внутрішні регуляторні документи щодо розробки СтП
4.1.4. Об’єкти стандартизації СтП (СОУ)
4.1.5. Деякі рекомендації щодо розробки СтП
4.2. Технічні умови підприємства на продукцію (ТУ)
4.2.1. Базові вимоги до ТУ
4.2.2. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки ТУ
4.2.2.1. ЗУ «Про стандартизацію»
4.2.2.2. СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»
4.2.2.3. Інші нормативні документи, які регулюють розробку ТУ
4.2.3.Внутрішні регуляторні та розпорядчі документи щодо розробки ТУ
4.2.3.1. Причини розробки ТУ
4.2.3.2. Об’єкти унормування ТУ
4.2.3.3. Внутрішні розпорядчі документи щодо розробки ТУ
4.2.4. Утримувачі ТУ
4.2.5. Основні рекомендації щодо розробки ТУ
4.2.5.1. Позначення ТУ
4.2.5.2. Перелік необхідної інформації для розробки технічних умов 39
4.2.5.3. Типовий зміст ТУ
4.2.5.4. Оформлення титульного аркушу ТУ
4.2.6. Введення ТУ підприємства до Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних “Технічні умови України”, перевірка ТУ та змін до них
4.2.6.1. Процедура введення ТУ підприємства до Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних «Технічні умови України»
4.2.6.2. Процедура перевірки ТУ та внесення змін до них
4.2.6.2.1. Перевірка технічних умов підприємством-розробником ТУ
4.2.6.2.2. Внесення змін до ТУ
4.2.6.2.2. Перевірка технічних умов підприємства ДП «Укрметртестстандарт» або іншим органом стандартизації
4.2.6.3. Процедура вилучення ТУ з Головного фонду технічних умов України та електронної бази даних «Технічні умови України»
4.2.6.4. Технічні умови як об’єкт інтелектуальної власності (авторського права)
4.2.6.5. Передача прав власності на ТУ
4.2.6.6. Відображення ТУ в бухгалтерському обліку
4.2.6.7. Статус ТУ на продукцію, що не випускається
4.2.6.8. Скасування ТУ
4.2.6.9. Деякі підсумкові коментарі до розділу 4.2. «Технічні умови підприємства на продукцію» (ТУ)
4.3. Технічні специфікації на продукцію
4.3.1. Основні визначення технічної специфікації на продукцію (ТСпП) як нормативного документу
4.3.1.2. СОТ
4.3.1.3. Країни ЄС
4.3.1.3.1. Технічні специфікації в системі нормативних документів CEN та IEC
4.3.1.3.2. Технічні специфікації в Регламенті ЄС про європейську стандартизацію
4.3.1.3.3. Технічні специфікації в інших нормативно-правових актах ЄС
4.3.1.4. Поняття технічної специфікації в нормативних документах ISO
4.3.2. Розробка технічних специфікацій на продукцію в практиці підприємств
4.3.2.1. Зовнішні регуляторні документи щодо розробки ТСпП
4.3.2.2. Внутрішні регуляторні документи щодо розробки ТСпП
4.3.3. Деякі рекомендації щодо розробки ТСпП
5. Деякі методологічні аспекти
5.1. Рівні (статусність) нормативних (нормативно- технічних) документів
5.2. Обов’язковість посилань на стандарти
5.2.1. Посилання на стандарти в нормативно-правових та нормативних документах
5.2.2. Посилання на стандарти при здійсненні процедур державних (публічних) закупівель
5.2.2.1. Україна
5.2.2.2. Країни ЄС
5.3. Процедура звернення до НОС (ДП «УкрДНДЦ») щодо розробки ДСТУ
5.4. Прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу
5.5. Придбання нормативних документів в Національному фонді нормативних документів
5.5.1. Платне користування НФНД
5.5.2. Замовлення копій НД
5.5.3. Ціна нормативного документу
5.5.4. Безкоштовне ознайомлення з НД
5.5.5. Ознаки офіційної електронної копії НД
5.5.6 Особливості розповсюдження стандартів IEC
5.5.6.1.Отримання стандартів IEC через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.6.2.Отримання стандартів IEC через офіційний сайт IEC
5.5.7 Особливості розповсюдження стандартів ISO
5.5.7.1. Отримання стандартів ISO через ДП «УкрНДНЦ
5.5.7.1. Отримання стандартів ISO через офіційний сайт ISO
5.5.8. Особливості розповсюдження стандартів ASTM
5.5.8.1. Отримання стандартів ASTM через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.8.2. Отримання стандартів через офіційний сайт American Society for Testing and Materials (ASTM)
5.5.9. Особливості розповсюдження стандартів CEN
5.5.9.1. Отримання стандартів CEN через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.9.2. Отримання стандартів EN через сайт CEN
5.5.10. Особливості розповсюдження стандартів DIN 71
5.5.10.1. Отримання стандартів DIN через ДП «УкрНДНЦ»
5.5.10.2. Отримання стандартів через офіційний сайт DIN (Beuth Verlag)
5.6. Перевірка відповідності продукції підприємства вимогам НД
5.7. Виробництво продукції без розробки стандарту (ТУ)
6. Деякі ключові висновки та рекомендації для підприємств, які розробляють нормативні документи на продукцію.

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум «Зміни законодавства ЄС щодо надання на ринку добрив. Огляд вимог нового регламенту ЄС щодо добрив (удобрювальних продуктів)

Даний Практикум розроблений для підприємств-виробників добрив і компаній-трейдерів з метою роз’яснення положень і надання рекомендацій з підготовки до переходу на нові правила поставок продукції на ринок ЄС при експорті добрив.

Нові правила введені Регламентом Європейського парламенту та Ради ЄС, що встановлює правила надання на ринку удобрювальних продуктів ЄС, маркованих знаком CE і вносить поправки в Регламенти (ЄС) № 1069/2009 і (ЄС) № 1107/2009. Новий Регламент замінив Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2003/2003 від 13 жовтня 2003 року щодо добрив.

Зміст:

1. Вступ
2. Постатейний аналіз основних положень нового регламенту ЄС щодо удобрювальних продуктів
2.1. Сфера застосування
2.2. Основні визначення
2.3. Вільне розміщення та пересування удобрювальних продуктів
3. Обов’язки економічних операторів
3.1. Обов’язки виробників
3.2. Обов’язки уповноваженого представника
3.3. Обов’язки імпортерів
3.4. Обов’язки дистриб’юторів
3.5. Випадки, коли зобов’язання виробників застосовуються до імпортерів і дистриб’юторів
3.6. Упакування та перепакування імпортерами і дистриб’юторами
3.7. Ідентифікація економічних операторів
4. Оцінка відповідності удобрювальних продуктів ЄС
4.1.Презумція відповідності
4.2. Загальні технічні специфікації
4.3. Оцінка відповідності
4.4. ЄС Декларація відповідності
4.5. Загальні принципи маркування CE
4.6. Правила та умови нанесення маркування CE
4.7. Припинення статусу відходів
5. Нотифікації органів оцінки відповідності
5.1. Нотифікуючі органи
5.2. Вимоги до нотифікуючого органу
5.3. Вимоги до нотифікованого (уповноваженого) органу
5.4. Презумпція відповідності нотифікованого органу
5.5. Дочірні та субпідрядні організації нотифікованого органу
5.6. Заявка на нотифікацію
5.7. Процедура нотифікації
5.8. Ідентифікаційні номери і списки нотифікованих органів
5.9. Зміни в нотифікації
5.10. Оскарження компетентності нотифікованих органів
5.11. Робочі обов’язки нотифікованих органів
5.12. Оскарження рішень нотифікованих органів
5.13. Обов’язки нотифікованих органів у сфері інформації
5.14. Обмін досвідом
5.15. Координація роботи нотифікованих органів
6. Спостереження на ринку Евросоюзу, контроль за удобрювальними продуктами ЄС, запровадження ринку Евросоюзу, і процедура безпеки Евросоюзу
6.1. Нагляд за ринком ЄС і контроль за наданням удобрювальних продуктів на ринку Союзу
6.2. Процедура обігу на національному рівні удобрювальних продуктів ЄС, які несуть ризик
6.3. Процедура захисту ринку
6.4. Удобрювальні продукти ЄС, які представляють ризик
6.5. Офіційна невідповідність
7. Делеговані повноваження і порядок функціонування комітету
7.1. Поправки до додатків і здійснення делегування
7.2. Окремі делеговані нормативні акти для окремих категорій компонентів продуктів
7.3. Здійснення делегування
7.4. Процедура комітету
8. Поправки
8.1. Поправки до Регламенту (ЄС) № 1069/2009
8.2. Поправки до Регламенту (ЄС) № 1107/2009
9. Перехідні та заключні положення
9.1. Штрафні санкції
9.2. Звіт
9.3. Огляд біорозкладу
9.4. Скасування Регламенту (ЄС) № 2003/2003
9.5. Перехідні положення
9.6. Набрання чинності і застосування
10. Категорії функціонування ( «PFC») удобрювальних продуктів ЄС. Додаток 1
10.1. Частина 1. Призначення категорій функціонування удобрювальних продуктів
10.2. Частина II. Вимоги, що стосуються категорій функціонування продуктів ( «PFC»)
10.2.1. PFC 1. Добрива
10.2.2. PFC 1 (A). Органічні добрива
10.2.2.1. PFC 1 (A) (I). Тверді органічні добрива
10.2.2.2. PFC 1 (A) (II). Рідкі органічні добрива
10.2.3. PFC 1 (B). Органо-мінеральні добрива
10.2.3.1. PFC 1 (B) (I). Тверді органо-мінеральні добрива
10.2.3.2. PFC 1 (B) (II). Рідкі органо-мінеральне добрива
10.2.4. PFC 1 (C). Неорганічні добрива
10.2.4.1. PFC 1 (C) (I). Неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.1. PFC 1 (C) (I) (a). Тверді неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.1.1. PFC 1 (C) (I) (a) (i). Прості тверді неорганічні однокомпонентні добрива
10.2.4.1.1.2.PFC 1 (C) (I) (a) (ii). Складні тверді неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.1.3. PFC 1 (C) (I) (a) (i ii) (A). Прості або складні тверді неорганічні макрокомпонентні аміачно-нітратні добрива з високим вмістом азоту
10.2.4.1.2. PFC 1 (C) (I) (b). Рідкі неорганічні макрокомпонентні добрива
10.2.4.1.2.1. PFC1 (C) (I) (b) (i). Прості рідкі неорганічні однокомпонентні добрива
10.2.4.1.2.2. PFC 1 (C) (I) (b) (ii). Складні рідкі неорганічні багатокомпонентні добрива
10.2.4.2.1. PFC1 (C) (II) (a). Прості неорганічні мікрокомпонентні (мікроелементні) добрива
10.2.4.2.2. PFC 1 (C) (II) (b). Складні неорганічні мікрокомпонентні добрива
10.3. PFC 2. Вапнякові матеріали
10.4. PFC 3. Грунтові меліоранти
10.4.1. PFC 3 (A). Органічний грунтовий меліорант
10.4.2. PFC 3 (B). Неорганічний грунтовий меліорант
10.5.PFC 4. Поживне середовища
10.6. PFC 5. Інгібітори
10.6.1. PFC 5 (A). Інгібітор нітрифікації
10.6.2. PFC 5 (В). Інгібітор денітрифікації
10.6.3. PFC 5 (С). Інгібітор уреази
10.7. PFC 6. Біостимулятори рослин
10.7.1. PFC 6 (A). Біостимулятори рослин, що містять мікроорганізми
10.7.2.PFC 6 (B). Стимулятори рослин, які містять мікроорганізмів
10.8. PFC 7. Суміш удобрювальних продуктів
11. Категорії складових компонентів продуктів. Додаток II
11.1. Загальні положення
11.2. ЧАСТИНА I. Огляд категорій компонентів продуктів
11.3. ЧАСТИНА II. Вимоги щодо категорій компонентів (речовин) продуктів
11.3.1. CMC 1: Первинні (вихідні) речовини і суміші
11.3.2. CMC 2. Рослини, частини рослин або рослинні екстракти
11.3.3. CMC 3. Компост
11.3.4.CMC 4. Свіжий бродильний субтрат (дігестат)
11.3.5. CMC 5. Інші дігестати, крім свіжих дігестатів (свіжих бродильних продуктів)
11.3.6. CMC 6. Побічні продукти харчової промисловості
11.3.7. CMC 7. Мікроорганізми
10.3.8. CMC 8. Поживні речовини-полімери
11.3.9. CMC 9. Інші полімери, які не є поживними речовинами
11.3.10. CMC 10. Похідні продукти в значенні регламенту (ЄС) № 1069/2009
11.3.11. CMC 11. Побічні продукти в значенні директиви (ЄС) № 2008/98/ЄС
12. Вимоги до маркування. Додаток III
12.1. ЧАСТИНА 1. Загальні вимоги до маркування.
12.2. ЧАСТИНА 2. Вимоги щодо маркування конкретних продуктів
12.2.1. PFC 1. добрива
12.2.1.1. PFC 1 (A). Органічні добрива
12.2.1.2. PFC 1 (B). Органо-мінеральні добрива
12.2.1.3. PFC 1 (C): неорганічні добрива
12.2.1.3.1. PFC 1 (C) (I). Неорганічні макрокомпонентні добрива
12.2.1.3.2. PFC 1 (C) (I) (a): Тверді неорганічні макрокомпонентні добрива
12.2.1.3.3. PFC 1 (C) (I) (b): Рідкі неорганічні макрокомпонентні (макроелементні) добрива
12.2.1.4.PFC 1 (C) (II): Неорганічні мікрокомпонентні (мікроелементні) добрива
12.2.1.4.1. PFC 1 (C) (II) (a): Просте неорганічне мікрокомпонентне (мікроелементне) добриво
12.2.1.4.2. PFC 1 (C) (II) (b): Складне неорганічне мікрокомпонентне (мікроелементне) добриво
12.2.2. PFC 2. Вапняні продукти
12.2.3. PFC 3. Меліоранти грунту
12.2.3.1. PFC 3 (A)). Органічні меліоранти ґрунту
12.2.4. PFC 4. Поживні середовища (субтрат)
12.2.5. PFC6. Інгібітори
12.2.6. PFC 6. Біостимуляторів рослин
12.2.6.1.PFC 6 (A). Біостимулятор рослин, що містять мікроорганізми
12.2.7. PFC 7. Суміш удобрювальних продуктів
12.3. ЧАСТИНА 3. Правила толерантності
12.3.1. PFC 1. Добрива
12.3.1.1. PFC 1 (A). Органічні добрива
12.3.1.2. PFC 1 (B). Органо-мінеральні добрива
12.3.1.3. PFC 1 (C). Неорганічні добрива
12.3.2. PFC 2. Вапнякові продукти
12.3.3. PFC 3. Меліоранти грунту
12.3.4. PFC 4. субтрат (поживне середовище)
12.3.5. PFC 5. Інгібітори
12.3.6. PFC 6 (A). Біостимулятор рослин на основі микроорганизмів
12.3.7. PFC 7. Суміш удобрювальних продуктів
13. Процедура оцінки відповідності. Додаток IV.
13.1. ЧАСТИНА 1. Застосування процедур оцінки відповідності
13.1.2. Застосування внутрішнього контролю виробництва
(МОДУЛЬ A)
13.1.2.1. Застосування контролю внутрішнього виробництва плюс контрольоване тестування продукту (модуль a1)
13.1.3. Застосування експертизи ЄС-типу (модуль b) для оцінки відповідності, заснованих на внутрішньому контролі виробництва (модуль c)
13.1.4. Застосування забезпечення якості виробничого процесу (модуль d1)
13.2. ЧАСТИНА 2. Опис процедур оцінки відповідності
13.2.1. МОДУЛЬ A – внутрішній контроль виробництва
13.2.2. МОДУЛЬ A1. Контроль внутрішнього виробництва плюс контроль тестування товарів
13.2.3. МОДУЛЬ B. ЄС-експертиза типового зразка
13.2.4. МОДУЛЬ C. Відповідність дослідного зразка на основі внутрішнього контролю виробництва
13.2.5. МОДУЛЬ D1. Забезпечення якості виробничого процесу
14. Форма ЄС декларації про відповідності. додаток V.
15. Покрокові дії підприємств – експортерів удобрювати продуктів в єс при переході на вимоги нового регламенту щодо удобрювальних продуктів

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Довідник існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу.» Оновлена версія станом на листопад 2019 року.

Щорічне оновлення Довідника існуючих або проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері регулювання обігу хімічної продукції в різних країнах світу.

Зміст:

1. Передмова
1.1. Міжнародні сучасні стратегії управління хімічною продукцією, визначення ступеня її небезпеки.
1.2. Загальні визначення
1.3. Структура і зміст Довідника
2. Імплементація SAICM і GHS в країнах світу
2.1. Європа
2.1.1 Європейський союз
2.1.2. Швейцарія
2.1.3. Норвегія
2.1.4. Україна
2.1.5. Туреччина
2.1.6. РФ
2.2. Північна Америка
2.2.1. Канада
2.2.2. США
2.2.3. Мексика
2.3. Південна Америка
2.3.1. Бразилія
2.3.2. Чилі
2.3.4. Колумбія
2.3.5. Коста-Ріка
2.3.6. Аргентина
2.3.7. Гватемала
2.3.8. Венесуела
2.3.9 Уругвай
2.3.10 Перу
2.4. Азіатсько-Тихоокеанський регіон
2.4.1. Австралія
2.4.2. Нова Зеландія
2.4.3. Китай
2.4.4. Японія
2.4.5. Південна Корея
2.4.6. Тайвань
2.4.7. Таїланд
2.4.8. Філіппіни
2.4.9. В’єтнам
2.4.10 Малайзія

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Огляд вимог Директиви 2014/28 / ЄС від 26 лютого 2014 про гармонізацію положень про розміщення на ринку вибухових речовин цивільного призначення та контролю за ними, і порівняння з положеннями Директиви 93/15/ЄЕС

Нова Директива 2014/28/ЄС від 26 лютого 2014 «Про гармонізацію законів держав-членів ЄС, що стосуються розміщення на ринку вибухових речовин для цивільних цілей і нагляд за ними» в більшій частині заснована на Директиві 93/15/ЄЕС від 5 квітня 1993 року про розміщення на ринку і нагляд за вибуховими речовинами для цивільних цілей і Директиві 2004/57/ЄС від 23 квітня 2004 року про ідентифікацію піротехнічних виробів і деяких боєприпасів, які вона відміняє. Директіва 2014/28/ЄС набрала чинності з 20 квітня 2016 року, після чого вищезгадані директиви перестають офіційно діяти.

Зміст:
1. Вступ
2. Огляд нововведень і основних положень
2.1. Сфера дії та визначення
2.2. Обов’язки економічних операторів
1.1.1. Обов’язки виробників
1.1.2. Обов’язки імпортерів
1.1.3. Обов’язки дистриб’юторів
1.1.4. уповноважені представники
1.1.5. Випадки, при яких зобов’язання виробників застосовуються до імпортерів і дистриб’юторів
2.3. Необхідні вимоги безпеки і презумпція відповідності вибухових речовин
2.4. Оцінка відповідності вибухових речовин
2.4.1. Процедура оцінки відповідності
2.4.2. Органи з оцінки відповідності – нотифікованими органи
2.4.3. формальне невідповідність
2.5. Декларація відповідності ЄС для вибухових речовин
2.6. Вибухові речовини, які представляють ризик
2.6.1. Вибухові речовини, які представляють ризик на національному рівні
2.6.2. Вибухові речовини з відповідністю, але які представляють ризик.
2.6.3. Захисна процедура ЄС
2.7. Ідентифікація та відстеження вибухових речовин
2.8. Додаткові вимоги
2.9. Кореляційна таблиця

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com
Практикум-провідник «Актуальне законодавство ЄС у сфері хімічної безпеки, провідні керівництва і інструментарій щодо виконання вимог нормативно-правових актів ЄС»

В даному практикумі зібрані всі посилання на першоджерела і актуальні консолідовані версії нормативно-правових актів ЄС, бази даних і інструментарій, створений в допомогу хімічним підприємствам для виконання всіх відповідних вимог.

Содержание:
1. Введение
2. Химические вещества и смеси (Регламент REACH и CLP)
2.1. Нормативно правовые акты
1.1.1. Регламент EC №1907/2006 REACH
1.1.2. Регламент ЕС №1272/2008 CLР
2.2. Руководства
2.2.1. ECHA
2.2.2. CEFIC
2.3. IT инструменты
2.3.1. REACH-IT
2.3.2. IUCLID
2.3.3. CHESAR
2.3.4. QSAR Toolbox
2.3.5. Модели для проведения оценки воздействия
2.4. Полезные ссылки
2.4.1. Облачные сервисы ЕСНА
2.4.2. Обсерватория Европейского союза для наноматериалов
2.4.3. TOXNET
2.4.4. GESTIS
2.3.6. Другие полезные ссылки
3. Пестициды и дезинфектанты
3.1. Нормативно правовые акты
2.3.7. Регламент BPR (EС) №528/2012
3.2. Руководства
3.3. IT инструменты
3.3.1. R4BP 3
3.3.2. SPC Editor
3.4. Полезные ссылки
4. Удобрения
4.1. Нормативно правовые акты
4.1.1. Регламент (ЕС) №2003/2003
4.1.2. Новый Регламент по удобренческим материалам
4.2. Руководства
4.3. Полезные ссылки
5. Моющие средства
5.1. Нормативно правовые акты
5.1.1. Регламент (EC) №648/2004
5.2. Руководства
5.3. Полезные ссылки
6. Взрывчатка и пиротехнические изделия
6.1. Нормативно правовые акты
6.1.1. Директива №2014/28/ЕС
6.1.2. Директива №2013/29/ЕС
6.2. Руководства
6.3. Полезные ссылки
7. Строительная продукция
7.1. Нормативно правовые акты
7.1.1. Регламент (ЕС) №305/2011
7.2. Руководства
7.3. Полезные ссылки

 

З питань придбання даної розробки ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» звертайтеся:
Тел .: (0472) 36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net, reach_cherkassy@mail.com